Shelf Inspection AI - oprogramowanie dla branży retail

Zautomatyzuj proces raportowania oraz weryfikowania poprawności ekspozycji produktów z wykorzystaniem systemu do wizyjnej inspekcji planogramów i merchandisingu.

Oprogramowanie dla retail oparte o algorytmy samouczące się (AI/ML), które dzięki zrozumieniu zawartości obrazów, dostarcza cenne dane analityczne w czasie rzeczywistym.

Jak to działa?

KROK

Wykonaj i prześlij zdjęcie ekspozycji z wybranego punktu sprzedaży, którą chcesz zweryfikować.

KROK

Algorytmy sztucznej inteligencji sprawdzą zawartość zdjęcia prezentując wyniki analizy w czasie rzeczywistym.

KROK

Wyniki analiz po kilku sekundach odnajdziesz w raportach biznesowych dostosowanych do Twoich potrzeb.

Weryfikuj czy Twój towar stoi zgodnie z planogramem.

Sprawdzaj ilość wystawionego towaru, kolejność i umiejscowienie na półce.

Kontroluj oznakowanie akcji promocyjnych.

Korzystaj z rozbudowanych, przejrzystych raportów na potrzeby własne i rozliczeń z partnerami.

Shelf Inspection AI w liczbach

0 %
W 99,5% przypadków skuteczniej rozpoznajemy obiekty na zdjęciu niż człowiek.
< 0 s
Wyniki zautomatyzowanych analiz i raporty szybciej niż w minutę.

Shelf Inspection AI daje możliwość weryfikacji ekspozycji każdego rodzaju produktu znajdującego się na półce.

Jak przebiega wdrożenie systemu?

1. Analiza Opłacalności

W trakcie warsztatów przyglądamy się Twojemu aktualnemu procesowi weryfikacji ekspozycji. Analizujemy obszary do poprawy i optymalizacji, kalkulując Twoje oszczędności po wdrożeniu systemu.

2. Propozycja rozwiązania

Po warsztatach otrzymujesz od nas projekt, który wstępnie określa, jakie korzyści dostarczy wdrożenie zautomatyzowanego procesu weryfikacji ekspozycji w Twojej organizacji.

3. Proof
of Concept

Na bazie wybranych przez Ciebie produktów, trenujemy model sieci neuronowej dostosowany do potrzeb Twojego procesu analizy ekspozycji. Następnie, na bazie tego modelu przeprowadzamy testy prezentujące jego skuteczność.

4. Wdrożenie i wsparcie

Wspieramy Cię w trakcie wdrożenia rozwiązania, by zmaksymalizować korzyści płynące z unowocześnienia procesów w Twojej organizacji.

Przykładowe zastosowania

Monitoring akcji marketingowych

Nierealizowanie zobowiązań kontraktowych w obszarze ekspozycji wiąże się z ryzykiem strat finansowych dla sieci detalicznej. Wprowadź merchandising profesjonalny, dbaj o ekspozycję i raportuj do producentów w czasie rzeczywistym.

Kontrola
cen

Sprawdzisz czy dany sklep w sieci handlowej dba o aktualne ceny i obecność wyróżników cenowych Twoich produktów.

Zgodność
z planogramem

Z oprogramowaniem retail Shelf Inspection AI sprawdzisz:

  • ilość produktów stojących na półce,
  • liczbę widocznych "twarzy" produktu, kolejność ich ustawienia,
  • zgodność z planogramem,
  • kategorię produktów,
  • cenę i wyróżniki cenowe (differentators).

Udział produktów na półce

W łatwy sposób zweryfikujesz udział Twoich produktów w całej ekspozycji i zoptymalizujesz merchandising w sieci detalicznej.

Archiwizacja
wyników

Dostajesz archiwum zdjęć historii ekspozycji, wykonanych zleceń i wygenerowanych raportów. Jesteś w stanie przewidywać trendy na bazie historycznych danych.

Analizy w czasie rzeczywistym

Dzięki zastosowaniu rozwiązań chmurowych dane zaciągają się automatycznie, a Ty możesz weryfikować warunki kontraktów z dostawcami natychmiast, kilkoma kliknięciami.

Shelf Inspection AI mobile app

Aplikacja mobilna do weryfikacji planogramów.

Udostępnij osobom odpowiedzialnym za weryfikację ekspozycji intuicyjne narzędzie do pracy z planogramami.

Syntetyczne raporty

Gdy korzystasz z raportów generowanych w czasie rzeczywistym, szybciej podejmujesz ważne decyzje biznesowe.

Dlaczego Shelf Inspection AI?

szybkość

Zastosowane technologie chmurowe pozwalają na niemal natychmiastowe zweryfikowanie dowolnej ilości produktów.

redukcja kosztów

Automatyzacja procesu znacząco obniża koszty procesu weryfikacji.

poprawa jakości

Sztuczna inteligencja szybciej i dokładniej rozpoznaje obiekty znajdujące się na zdjęciu niż ludzkie oko.

elastyczność

Jesteśmy w stanie nauczyć system rozpoznawania dowolnych przedmiotów i napisów ze zdjęć.

wzrost sprzedaży

Skuteczne egzekwowanie ekspozycji w sklepach pozwala na podniesienie sprzedaży dzięki prawidłowej obecności produktów na półkach.

integracja

Dzięki wykorzystaniu API możemy zintegrować się z dowolnym oprogramowaniem klienta.

skalowalność

System skaluje się automatycznie z dowolną ilością produktów oraz punktów sprzedaży.

niezawodność

Wspieramy Cię w trakcie wdrożenia i wykorzystywania nowego procesu w Twojej organizacji.

Zainspiruj się historią sukcesu jednego z naszych klientów

Sprawdź inne nasze rozwiązania, które mogą Cię zainteresować!

Z nami, w IT możesz wszystko.