Solwit uzyskał certyfikację ISO 22301

1 marca 2020
Logo Solwit

Z radością informujemy o uzyskaniu przez Solwit SA certyfikacji potwierdzającej skuteczne wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania, zgodnie z wymaganiami ISO 22301:2019.

Certyfikacja obejmuje realizację zadań i przedsięwzięć dotyczących inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, rozwoju, testowania i wdrażania oprogramowania w szerokim spektrum technologii, aplikacji i usług, obejmujących oprogramowanie wbudowane, testowanie automatyczne i manualne, dedykowane rozwiązania desktopowe i mobilne oraz usługi chmurowe.

Norma ISO 22301 to międzynarodowy standard wspierający BCMS (Business Continuity Management Systems), czyli systemy zarządzania ciągłością biznesu. Zostały one opracowane, aby chronić firmy i instytucje przed różnorodnymi niebezpieczeństwami mającymi duży wpływ na ich funkcjonowanie. ISO 22301 zapewnia kompleksowe podejście do ochrony ciągłości działania i bezpieczeństwa pracowników oraz przedstawia dobre praktyki i wytyczne w zakresie:

  • identyfikacji zagrożeń,
  • oceny potencjalnych skutków ich wystąpienia,
  • opracowania i testowania planów awaryjnych,
  • wsparcia kierownictwa, komunikacji, zasobów.

Dokument potwierdzający uzyskanie przez Solwit certyfikacji ISO 22301 do pobrania TUTAJ.

Zapoznaj się z naszą ofertą!