Niezawodne, certyfikowane oprogramowanie dla kolejowych systemów bezpieczeństwa – Blog Solwit

Niezawodne, certyfikowane oprogramowanie dla kolejowych systemów bezpieczeństwa

Certyfikacja TÜV SÜD

SIL4
oprogramowanie zgodne ISO50128, ISO50159

IEEE 20119
testy wielopoziomowe i dokumentacja

Certyfikacja TÜV SÜD

SIL4 oprogramowanie zgodne ISO50128, ISO50159

IEEE 20119 testy wielopoziomowe i dokumentacja

Najważniejsze informacje

Klient:

Voestalpine

Branża:

Transport i logistyka

Jeśli interesuje Cię podobne rozwiązanie

Voestalpine to globalna grupa kapitałowa, zajmująca się produkcją, integracją, instalacją i serwisem urządzeń i systemów służących poprawie efektywności oraz bezpieczeństwa transportu kolejowego i drogowego.

Wyzwanie

Klient potrzebował partnera do stworzenia i przetestowania oprogramowania typu safety-critical oraz wsparcia w certyfikacji zgodnej z normami dla transportu kolejowego.

Klient szukał partnera oferującego kompleksową obsługę, który dostarczyłby oprogramowanie krytyczne dla bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Zadaniem systemu miała być kontrola stanu zajętości odcinków torów kolejowych poprzez wykrywanie przejeżdżających pojazdów. Ponadto Klient potrzebował rozwiązania zgodnego z normami CENELEC SIL-3 i SIL-4. Kluczowe było również nie tylko stworzenie oprogramowania na hardware należącym do innego partnera, ale również certyfikacja i pełna dokumentacja testowa i sprzętowa. I tego właśnie dokonaliśmy.

Klient chciał wejść w nowy segment rynku i nie miał wystarczająco dojrzałego i wydajnego procesu testowania oprogramowania. Chciał skupić się na części biznesowej i poszukiwał partnera, który zapewni mu komplet usług deweloperskich i testowych oraz wesprze w procesie certyfikacji.


Zespół Voestalpine miał szeroką wiedzę w zakresie przemysłu kolejowego i możliwości w dziedzinie rozwoju sprzętu. Firma nie była jednak w stanie rozwinąć i utrzymać zespołu programistów z silną orientacją na jakość i z dużym doświadczeniem w posługiwaniu się dojrzałymi praktykami programistycznymi. Potrzebny był wiarygodny partner, który pomoże opracować i dostarczyć wysokiej jakości linię produktów opartą na sprzęcie nowej generacji.

Rozwiązanie

W ramach kompleksowej obsługi zrealizowaliśmy z klientem dwa rozbudowane projekty. Pierwszy miał na celu dostarczenie szerokich usług programistycznych. Zaprojektowania, rozwoju i integracji z Signalling Card hardware, a także dostarczenia aplikacji oraz testów integracyjnych i walidacji. Drugi projekt zakładał zbudowanie i przeprowadzenie procesu testowego, przygotowanie dokumentacji i wsparcie w procesie certyfikacji.

1. Oprogramowanie spełniające normy wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Cele projektu:

 • monitoring i kontrola zajętości odcinków torów kolejowych,
 • kontrola bezpieczeństwa pociągów poruszających się nad czujnikiem na torach kolejowych,
 • integracja z Signalling Card hardware,
 • oprogramowanie safety-critical.

Co dostarczyliśmy?

 • oprogramowanie firmware spełniające wymagania poziomu nienaruszalności SIL4 i norm ISO50128, ISO50159,
 • oprogramowanie .NET umożliwiające konfigurację całego systemu,
 • opracowanie kodu krytycznego dla komunikacji i bezpieczeństwa.

Jakie były efekty projektu?

 • rozwój oprogramowania wbudowanego (embedded) – zaprojektowanie, rozbudowa, integracja ze sprzętem sygnalizacyjnym,
 • rozwój aplikacji, testowanie wielopoziomowe i walidacja integracji,
 • wsparcie w procesie homologacji systemu.

2. Testy oprogramowania spełniające najwyższe wymaganie bezpieczeństwa kolei SIL-4

Co dostarczyliśmy?

 • testy wielopoziomowe,
 • framework’a do testów systemu,
 • opracowywanie architektury oprogramowania, projektowania, strategii testów, planów testów, warunków testowych i przypadków testowych,
 • struktury automatyzacji testów (wiązki testowe, kody pośredniczące i przypadki testowe)
 • w pełni opracowane i udokumentowane procesy testowe,
 • zdefiniowanie i wdrażanie pokrycia testów i narzędzi do analizy statycznej,
 • schematy dokumentów testowych i rozwojowych,
 • wdrożenie DOORS w obszarze testowania,
 • zorganizowane wykonywanie testów i mechanizm raportowania,
 • laboratorium (średnia gęstość mocy 500W/m2),
 • dokumentację techniczna procesów testowania i wyniki testów.

Efekt

Produkt uzyskał certyfikację TÜV SÜD, a proces testowy został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany przez jednostkę certyfikującą.

Pomogliśmy klientowi przejść przez proces certyfikacji i wprowadzić produkt na rynek.

Od kiedy nasz zespół odciążył pracowników Voestalpine, mogli oni skoncentrować swoje siły na realizacji innych zadań. Ponadto klient skorzystał z rozwiązania skalowalnych zasobów na żądanie, czego efektem była optymalizacja kosztów w procesie tworzenia oprogramowania. Co ważne, po 6 miesiącach od rozpoczęcia współpracy nad oprogramowaniem wbudowanym (embedded system) zostaliśmy zaproszeni do rozszerzenia projektu w zakresie walidacji rozwiązań i rozwoju aplikacji (dodatkowe 3 HC).

Po zakończeniu projektu Voestalpine posiada wysokiej jakości oprogramowanie zgodne z normami CENELEC SIL-3 i SIL-4, które spełnia wysokie wymagania co do funkcjonalności i bezpieczeństwa dla systemów kontroli zajętości odcinków torów kolejowych.

Na zakończenie wsparliśmy Voestalpine w procesie certyfikacji. Reprezentowaliśmy klienta w zakresie procesu testowego przed jednostką certyfikującą: TÜV SÜD i wspieramy zespół Voestalpine nieprzerwanie od 2015 roku.

Referencje

„Solwit S.A. był odpowiedzialny za wykonanie części oprogramowania embedded dla systemu, zgodnie z rygorami branżowych norm kolejowych, oraz zapewnienie jakości oprogramowania w zautomatyzowanym środowisku testowym. Dziś system UniAC(2) jest wdrażany u operatorów linii kolejowych na całym świecie zapewniając zgodne z normami bezpieczeństwo ruchu szynowego. Obecnie Solwit, jako stały partner Voestalpine SIGNALING, uczestniczy w procesach dalszego utrzymania i rozwoju systemu, jednocześnie stanowiąc wsparcie w dostosowywaniu rozwiązania do wymagań poszczególnych rynków docelowych.”

Przemysław Wołoszyk, dyrektor ds. rozwoju, Voestalpine SIGNALING Sopot Sp. z o.o.

Technologie

Normy przemysłu kolejowego: CENELEC SIL4 i norm ISO 50126, ISO 50128, ISO 50129, ISO 50159, redundancja, MISRA C 2012, modelowanie UML, rodzina PIC32 uC CAN, SPI, Ethernet, EtherCAT.

Narzędzia

SVN, Redmine, Enterprise Architect, MPLAB X IDE, Pc-Lint, Cppcheck, Code collaborator, Gerrit, Vera++, Uncrustify, Jira, Redmine, Jenkins

Języki programowania

C, C#, .NET, ASM, PIC32, ARM

Środowisko CI

Jenkins, Unity, dedykowany model walidacji, wyposażenie sieciowe oraz urządzenia wbudowane + elementy infrastruktury kolejowej

Dokumentacja testowa zgodna z IEEE 20119

Model rozliczeniowy

Time & Material

Metodyka

V-Model

POZNAJ POZOSTAŁE HISTORIE SUKCESÓW NASZYCH KLIENTÓW