Testowa eng – Solwit
ANALIZA
Ustalamy i staramy się zrozumieć pomysł / produkt, którym będziemy się zajmować. 
Diagnozujemy potencjalne ryzyka i problemy, które możesz napotkać w fazie wdrażania produktu. 
Analizujemy - na rozwiązaniach skupimy się w kolejnych dniach.
ANALIZA
POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
Tworzymy rozwiązania. Szkicujemy wstępne pomysły, które nie są ostateczną wersją produktu, ale mają pokazać sposoby na rozwiązanie problemów. 
POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
PODJĘCIE DECYZJI
Jako zespół, wybieramy jeden pomysł, nad którym będziemy pracować w dalszej części procesu. Żeby dokonać właściwego wyboru, każdy członek zespołu będzie zapoznawał się z innymi pomysłami. Będą one omówione na forum, żeby uczestnicy brali aktywny udział w procesie. 
PODJĘCIE DECYZJI
PROTOTYP
Przygotowujemy prototyp, już bez udziału Twojego zespołu projektowego.
PROTOTYP
TESTOWANIE PROTOTYPU
Sprawdzamy czy wybrany wcześniej pomysł ma sens po realizacji prototypu. Jest to też czas na sporządzenie dokumentacji, którą otrzymujesz jako wnioski z intensywnego tygodnia Product Design Sprintu.
TESTOWANIE PROTOTYPU