Odpowiedzialność społeczna – Solwit

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna jest elementem strategii firmy Solwit SA. Jest także sposobem w jaki pracujemy i wyznacznikiem do podejmowanych przez nas decyzji. Jest także kluczowym składnikiem naszego biznesowego DNA, opisanego hasłem:

INNOWACYJNOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZMIANA

  • INNOWACYJNOŚĆ rozumiemy jako działanie ku lepszemu. We wszystkim, co robimy dzisiaj, staramy się być lepsi od tego, co robiliśmy wczoraj. Dotyczy to naszej organizacji, ale przede wszystkim poziomu i jakości merytorycznej naszej oferty, która musi coraz lepiej zaspakajać potrzeby każdego z naszych klientów.
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ to filtr, poprzez który oceniamy każdy z naszych pomysłów i planów działania. Jesteśmy rzetelni i wiarygodni. Działamy etycznie i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy przyczyniać się do dobrobytu społeczeństw oraz rozwoju i sukcesu naszych interesariuszy i organizacji w środowisku biznesowym.
  • ZMIANA to dla nas otwarte i twórcze podejście do wyzwań rozwojowych. Jesteśmy gotowi podważać status quo i ciągle wychodzić ze strefy komfortu – pod warunkiem, że jest to zmiana odpowiedzialna i związana z działaniem ku lepszemu.

Działamy w przekonaniu, że wytwarzana w takiej kulturze technologia może zmienić na korzyść świat i życie, biznes i globalną ekonomię.

To przekonanie wyrażamy w dokumentach systemu zarządzania firmy Solwit SA oraz we wszystkich działaniach skierowanych wobec naszych interesariuszy, których określiliśmy w mapie:

RAPORT_csr_21

RAPORT CSR 2021

RAPORT CSR 2017

Zapoznaj się z naszą ofertą!