Analiza ryzyka w projektowaniu systemów safety-critical.

Written by Maciej Gajdzica

Senior Software Developer

Projekty safety-critical, jak każdy inny projekt, również mają ograniczone budżety i deadline’y. Rozwijanie tego typu systemów jest więc często próbą kompromisu między dwoma sprzecznymi celami, ponieważ zarówno dodawanie funkcjonalności, a przez to zwiększanie złożoności systemu, jak i ograniczenia finansowe czy czasowe zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Identyfikację potencjalnych problemów i dobranie środków zapobiegawczych, adekwatnych do poziomu bezpieczeństwa, który chcemy uzyskać, zapewnia analiza ryzyka.

Pierwszą, najważniejszą zasadą analizy ryzyka jest prowadzenie jej od samego początku projektu. Nie jesteśmy w stanie zapewnić wystarczającego bezpieczeństwa, jeżeli będziemy je uwzględniać dopiero na końcu prac. Nie powiedzie się również próba zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnym modułom, aby dopiero na koniec połączyć je w całość. To właśnie błędy w integracji, na styku elementów, są właśnie największym źródłem problemów. Dlatego właśnie nie mamy wyboru – analizę ryzyka musimy prowadzić od samego początku projektu. Ale jak to robić?

Aby czytać dalej, zostaw swoje dane.
Aby czytać dalej, podaj swoje dane kontaktowe