Case studies

Bank BPH

Dostarczyliśmy

Wsparcie we wdrożeniu metodologii Agile w wydziale Testowania i Walidacji banku.

Wykonaliśmy
  • Analiza potrzeb biznesowych i technologicznych.
  • Szkolenie dla pracowników Działu Testowania, dot. zastosowania metodologii Agile w testowaniu oraz automatyzacji testów.
  • Rozwój narzędzi testowych.
Technologie

HPQC, C#, Python, Oracle DBs, MS SQL servers, szeroki zakres technologii front-endowych oraz strategie ich testowania

Klient
Bank BPH, należący do grupy GE Money Bank
Sektor
bankowosc
Data realizacji projektu
04/01/2017
Model współpracy
Fixed Price, Time & Material
Strona internetowa klienta
https://www.bph.pl/