Case studies

Globalny producent procesorów

Dostarczyliśmy

Architektura logiczna, która rozdziela zasoby obliczeniowe, magazynowane i sieciowe oraz wprowadza możliwość łączenia ich w celu bardziej efektywnego wykorzystania. Upraszcza zarządzanie zasobami i umożliwia dynamiczną ich kompilację zgodnie z potrzebami, wynikającymi z obciążenia zadaniami.

Wykonaliśmy
  • Wykonanie testów manualnych, umożliwiające klientowi skoncentrowanie jego zasobów na
    zadaniach automatyzacji testów.
  • Wsparcie zespołu walidacji u klienta w procesie automatyzacji testów i naprawa błędów w testach automatycznych.
  • Odpowiedzialność za utrzymanie wszystkich zasobów sprzętowych.
Technologie

Windows, Linux, Android Oses, – C# and Python for test automation – Computing platforms design (new chipsets, CPUs & motherboards lineup) – TFS, TestManager, Visual Studio

Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Model współpracy
Time & Material