Case studies

Globalny producent procesorów

Dostarczyliśmy

Serwis
dla platformy mobilnej systemu operacyjnego Windows 10 do nienadzorowanego
wykonywania testów

Wykonaliśmy
  • Kompletne
    i w pełni kompatybilne rozwiązanie testowe dla Windows 10
  • Możliwość zastosowania w istniejącym środowisku infrastruktury testowej.
Technologie

.NET Framework, Windows 10 SDK z aktualizacjami

Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Model współpracy
Fixed Price