Case studies

Globalny producent procesorów

Dostarczyliśmy

Aplikacja sieciowa do kontrolowania
przebiegu testów, zarządzania ich ustawieniami i raportowania. Zintegrowana z istniejącym środowiskiem testowym, wykorzystywanym przez projekty związane z platformą walidacyjną. Rozwiązanie zapewnia dostęp do środowisk laboratoryjnych z dowolnego miejsca sieci firmowej, poprawia automatyzację dużych środowisk
laboratoryjnych i procesów oraz zapewnia szczegółowy
wgląd w informacje na temat statusu złożonego projektu.

Wykonaliśmy
 • Wdrożenie
  i przebudowanie wielu funkcji ukierunkowanych na poprawę użyteczności i
  przepływu procesów
 • Wdrożenie mechanizmu autotestowania opartego
  na strukturze Selenium
 • Doradztwo w zakresie architektury i oprogramowania
 • Monitorowanie i optymalizacja zapytań SQL
 • Wsparcie użytkowników (helpdesk)
Technologie

.NET frameworks 4.0/4.5, ASP.MVC 5.0, EntityFramework 6.1 (ORM), MSSQL 2012 with HW Redundancy and ReplicationOn, Telerik Kendo UI for ASP.MVC, HTML5.0, AngularJS, CSS3, Javascript, jQuery, SignalR, WCF services (+REST)

Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Model współpracy
Time & Material