Case studies

Learnetic

Dostarczyliśmy

Pakiet
aplikacji internetowych, wykorzystujących chmurę obliczeniową do zapewnienia
skalowalności, trwałości, możliwości szybkiego wdrażania i integracji
funkcjonalnej, w tym:

  • platformę umożliwiająca tworzenie i redagowanie cyfrowych materiałów edukacyjnych, przeznaczoną dla klientów korporacyjnych,
  • platformę umożliwiającą tworzenie i redagowanie cyfrowych materiałów edukacyjnych oraz umożliwiającą współpracę, przeznaczoną dla nauczycieli i indywidualnych twórców
  • zestaw aplikacji klasy LMS w modelu SaaS, uwzględniający adaptacyjny model nauczania, wspierany przez rozwiązania typu Big Data, dziennik elektroniczny oraz narzędzie do planowania zajęć szkolnych,
  • pokrycie i udostępnienie większości funkcjonalności w postaci RESTful API.

Wsparcie i
rozwój aplikacji mobilnych, stacjonarnych zintegrowanych z aplikacjami LMS, umożliwiających pracę
offline, dla platform: iOS, Android, OSX

Wykonaliśmy
  • Pełen zakres usług związanych z rozwojem produktu: specyfikacja wymagań, rozwój, walidacja produktu, walidacja wymagań klienta końcowego, utrzymanie produktu oraz wsparcie klienta końcowego.
  • Proces zrealizowany w metodologii Agile, minimalizujący długość iteracji rozwojowych poprzez „Continous Integration” i „Continous Delivery”.
Technologie

Front-End: Angular, HTML5, Javascript (ECMA5/ECMA6), GWT, jQuery, Bootstrap, Backend: REST, Djangae, Datastore, BigQuery, Google App Engine Standard & Flexible, Google Cloud Storage, MondoDB Mobile: iOS, Android (native/hybrid). Desktop: OSX, Linux, Python, Java, Qt. Domain standards: SCORM, xAPI (TinCan), LTI. Tools: Jenkins, Ant, Grunt, Bower, CocoaPods, git.

Klient
Learnetic to światowy dostawca rozwiązań dla cyfrowej edukacji. Oferuje pełny zakres zaawansowanych technologii, wspierających wszystkie etapy procesu e-publikacji. Dostarcza treści edukacyjne do setek tysięcy studentów dziennie.
Sektor
Cyfrowa edukacja
Model współpracy
Time & Material