Dla Akcjonariuszy

 

Solwit Spółka Akcyjna
ul. Azymutalna 11
80-298 Gdańsk

Nr KRS: 0000393016
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
REGON: 221488370
NIP: 584-272-10-91
Kapitał zakładowy: 455 647,60 zł PLN, wpłacony w całości

Aktualności
Data publikacji Dokument Plik do pobrania
2020-06-18 Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 lipca 2020r. 2020_06_18