Ludzie

Nasz zespół to największa wartość firmy, a jego kompetencje to źródło przewagi konkurencyjnej Solwitu.
Zapewniamy naszym pracownikom warunki pracy, które wspierają ich rozwój i umożliwiają realizację zawodową.

Zarząd
Leszek Pankiewicz

Absolwent wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Od kilkunastu lat uczestniczy w rozwoju projektów inwestycyjnych, w obszarze badań i rozwoju technologii informatycznych, realizowanych w Polsce przez czołowe, globalne firmy technologiczne.

Więcej
Piotr Pągowski

Światowy ekspert w branży informatycznej.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, w branży IT od 1993 roku.
Wieloletnie doświadczenie managerskie budował w globalnych firmach technologicznych.

Więcej
Rada nadzorcza

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny od 1988 roku.

Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych; Wiceprezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej; członek Rady KIGM.

Jako radca prawny, uczestniczy w wielu wiodących projektach inwestycyjnych, przekształceniach kapitałowych, w procesach sądowych w kraju i za granicą; bazując na doświadczeniu nabytym podczas pracy w kancelariach w Polsce i za granicą kontynuuje specjalizację w ramach prawa międzynarodowego i unijnego – prawa handlowego, cywilnego polskiego oraz międzynarodowego; prawa IT; międzynarodowego obrotu portowo-morskiego; kontraktów międzynarodowych; obsługi podmiotów polskich oraz zagranicznych.

Prezes Zarządu Allcon Investment z siedzibą w Gdyni.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej (1989).

Założyciel przedsiębiorstwa budowlanego Allcon (1990), a następnie jeden z trzech współwłaścicieli spółek grupy Allcon.

W latach 1993 – 1994 Prezydent Gdańskiej Izby Gospodarczej (organizator Europartenariatu 1994 w Gdańsku).

Konsultant wielu projektów gospodarczych, m.in. jako członek rad gospodarczych Politechniki Gdańskiej i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.
Panelista wielu konferencji poświęconych rynkowi nieruchomości.

Rada doradcza

Profesor Harris to światowej klasy menedżer z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze wysokich technologii. Ostatnio, po zakończeniu wieloletniej kariery w Intel Corporation, poświęcił się swojej największej pasji, jaką jest przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych firm od podstaw. Pracując dla Intela, profesor Harris zbudował, wspólnie z Centrum Lestera kalifornijskiego Uniwersytetu Berkeley, światowy program Intela pod nazwą Przedsiębiorczość Technologiczna. W tym czasie, wielokrotnie mierzył się z wyzwaniem jaką jest, szczególnie w Europie, budowa sieci powiązań i współpracy przedsiębiorców.

Prof. Harris jest absolwentem Politechniki w Monachium, którą ukończył z tytułem magistra Informatyki i Ekonomii. Jest profesorem Politechniki w Sofii, ekspertem w programie MBA na Politechnice w Monachium oraz doradcą w Międzynarodowej Akademii Przedsiębiorczości Intentac. Prof. Harris jest członkiem zarządu organizacji Informatics Europe oraz członkiem rad doradczych współpracujących z nim firm.

Profesor Harris otrzymał doktora honoris causa sofijskiego Uniwersytetu St. Kliment Ohridski oraz Politechniki w Bukareszcie. Jest także laureatem Błękitnej Wstęgi Sofii- najwyższego lauru za osiągnięcia akademickie, przyznanego przez Uniwersytet Sofijski.

Dr inż. Jacek Jettmar pełni funkcję Szefa Zespołu Doradców oraz Prezesa Zarządu Centrum Promocji Sp. z o.o. – firmy skupiającej doświadczonych managerów i konsultantów świadczących usługi doradcze firmom oraz instytucjom publicznym w zakresie studiów wykonalności, planów biznesowych, strategii rozwoju lokalnych społeczności, studiów marketingowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, prywatyzacji oraz transferu technologii.

W czasie pełnienia funkcji Dyrektora d/s Marketingu i Rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie (PSEZ), Dr Jettmar w znaczącym stopniu przyczynił się do opracowania planów rozwojowych nowych obszarów zajmowanych przez Strefę oraz ulokowania w nich znaczącej liczby inwestycji zagranicznych. Do projektów o szczególnym znaczeniu w dorobku dr Jettmara należy zaliczyć projekt Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Woj. Pomorskiego, szereg audytów i projektów restrukturyzacji polskich instytutów badawczo-rozwojowych, udział w opracowaniu sektorowego studium polskiego przemysłu elektronicznego, itd. Pod jego kierownictwem metodycznym wykonano ponad 200 projektów, opracowań i raportów doradczych dla firm przemysłowych: restrukturyzacje, wyceny i prywatyzacje, strategie rozwojowe technologiczne i produktowe, programy działań B+R, itd.

Dr Jacek Jettmar jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera Budowy Okrętów a następnie obronił doktorat z Technologii. W ciągu całej swojej kariery naukowej, biznesowej i doradczej, dr Jettmar wzbogacał swą wiedzę na licznych kursach i studiach podyplomowych z zarządzania, restrukturyzacji, transferu technologii i strategii działań przemysłowych. Był w czasie dwóch kadencji (2003-2009) przewodniczącym Stow. Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Aktualnie jest głównym konsultantem konferencji transferu technologii organizowanych na PG każdego roku.

Artur Skrygulec to wysoko wykwalifikowany manager wyższego szczebla z ponad 20-letnim doświadczeniem w planowaniu i prowadzeniu projektów dla czołowych światowych dostawców w branży IT, Telco, M2M i IoT. Pracował dla wiodących w swoich branżach firm, zarządzając krajowymi i międzynarodowymi projektami i zespołami programistów, których zadaniem było projektowanie, testowanie i wdrażanie najlepszych praktyk w celu dostarczania rozwiązań i usług mobilnych, chmurowych, SaaS i PaaS. Obecnie Artur skupia się na dostarczaniu kompleksowych aplikacji IoT / M2M połączonych z praktycznymi aplikacjami Big Data Analytics i AI. Jest uczestnikiem programu doktoranckiego „Inżynieria – projektowanie systemów” – na Uniwersytecie New Hampshire, posiada tytuł magistra inżynierii elektrycznej Uniwersytetu New Hampshire; stopień magistra inżyniera Systemów Telekomunikacyjnych i Informatycznych oraz tytuł licencjata Zarządzania uzyskany na Politechnice Gdańskiej.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zobacz aktualności