Odpowiedzialność Społeczna

Odpowiedzialne budujemy społeczność Solwitu, w przekonaniu, że wytwarzana w takiej kulturze technologia może zmienić na korzyść świat i życie, biznes i globalną ekonomię.

Odpowiedzialność społeczna jest elementem strategii firmy Solwit SA. Jest także sposobem w jaki pracujemy i wyznacznikiem do podejmowanych przez nas decyzji. Jest także kluczowym składnikiem naszego biznesowego DNA,  opisanego hasłem

INNOWACYJNOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZMIANA

INNOWACYJNOŚĆ rozumiemy jako działanie ku lepszemu. We wszystkim co robimy dzisiaj staramy się być lepsi od tego co robiliśmy wczoraj. Dotyczy to naszej organizacji ale przede wszystkim poziomu i jakości merytorycznej naszej oferty, która musi coraz lepiej zaspakajać potrzeby każdego z naszych klientów.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  to filtr, poprzez który oceniamy każdy z naszych pomysłów i planów działania. Jesteśmy rzetelni i wiarygodni. Działamy etycznie i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy przyczyniać się do dobrobytu społeczeństw oraz rozwoju i sukcesu naszych interesariuszy i organizacji w środowisku biznesowym.
ZMIANA to dla nas otwarte i twórcze podejście do wyzwań rozwojowych. Jesteśmy gotowi podważać status quo i ciągle wychodzić ze strefy komfortu – pod warunkiem, że jest to zmiana odpowiedzialna i związana z działaniem ku lepszemu.

Działamy w przekonaniu, że w wytwarzana w takiej kulturze technologia może zmienić na korzyść świat i życie, biznes i globalną ekonomię.

To przekonanie wyrażamy w dokumentach systemu zarządzania firmy Solwit SA oraz we wszystkich działaniach skierowanych wobec naszych interesariuszy, których określiliśmy w mapie:

 

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Raportem Społecznej Odpowiedzialności firmy Solwit SA, w którym szczegółowo opisaliśmy stosowane przez nas praktyki wspierające cele zrównoważonego rozwoju.

Pobierz PDF