Machine Learning Engineer

WYMAGANIA
 • wykształcenie wyższe techniczne lub minimum 3 lata doświadczenia w branży
 • minimum 2 lata doświadczenia w języku Python / Java / C# / C++
 • znajomość podstawowych algorytmów i technik uczenia maszynowego/głębokiego oraz modeli deep learningowych (ze wskazaniem na przetwarzanie obrazu)
 • znajomość i doświadczenie w korzystaniu z bibliotek scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch lub podobnych
 • umiejętność tworzenia własnych modeli uczenia maszynowego oraz dobierania odpowiednich cech / parametrów dla nich
 • śledzenie trendów, nowych technik i rozwiązań w dziedzinie uczenia głębokiego
 • doświadczenie w rozwijaniu oprogramowania z dziedziny widzenia komputerowego (np. openCV), dźwięku lub przetwarzania języka naturalnego
 • znajomość bibliotek do analizy (np. numpy, pandas) oraz wizualizacji danych w wybranym języku
 • rozumienie zagadnień statystycznych na potrzeby analizy danych
 • podstawowa znajomość środowisk typu Linux/Unix
 • umiejętność pracy samodzielnej, analizy stanu wiedzy i implementacji rozwiązań
 • znajomość rozwiązań BigData pod względem przetwarzania oraz analizy danych
 • wysokie zdolności komunikatywne
 • język angielski w stopniu komunikatywnym

Mile widziane:

 • udokumentowana aktywność badawczo rozwojowa (publikacje naukowe, blogi, projekty, certyfikaty, aktywność na specjalistycznych grupach dyskusyjnych, konkursy Kaggle itp.)
 • PhD z zakresu Machine Learning, Computer Science, Electronics lub podobnych
 • doświadczenie w pracy z Google Cloud Platform / Azure / AWS
OBOWIĄZKI
 • projektowanie, analiza i implementacja rozwiązań zgodnie z wymaganiami
 • dostarczanie rozwiązań zgodnych z dobrymi praktykami inżynierii oprogramowania
 • dbanie o własny rozwój w wybranej specjalizacji
Proszę dołączyć klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a  także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Miejsce pracy
Gdansk
Czas pracy
pełen etat
Data wygaśnięcia oferty
31/01/2020
Czy masz jakieś pytania?
Przeczytaj FAQ
lub skontaktuj się z nami
[email protected]
Justyna
Specjalista ds. rekrutacji