Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

TWOJA ROLA

Tym razem szukamy osoby, która w Solwicie będzie współbudowała Blue Team. Jesteśmy dumnymi posiadaczami certyfikatów ISO27001 oraz ISO22301, a bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Jako członek Blue Teamu będziesz współodpowiedzialny/a za bieżącą reakcję na incydenty, będziesz sprawdzał/a w praktyce swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i rozpowszechniał/a ją wśród współpracowników. Od czasu do czasu pojawią się akcje Red vs Blue Team. Byłoby idealnie, gdybyś miał/a doświadczenie w Security Operation Center albo Incident Response Teamie.

WYMAGANIA
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z defensywnym bezpieczeństwem IT lub członkostwem w Blue Team
 • Znajomość standardów oraz dobrych praktyk z obszaru bezpieczeństwa – ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework, OWASP TOP 10, CIS Controls
 • Znajomość systemów IPS/IDS oraz SIEM
 • Znajomość architektury systemów operacyjnych Windows oraz Linux (Debian, CentOS)
 • Znajomość narzędzi automatyzujących zarządzanie podatnościami (Nessus, OpenVAS)
 • Znajomość środowisk chmurowych Office365, Azure, GCP
 • Znajomość przynajmniej jednego języka skryptowego (python/ bash/ powershell)
 • Dobra znajomość języka angielskiego (poziom konwersacyjny)
 • Mile widziane posiadanie certyfikatów: CISA, CISSP, CEH oraz znajomość narzędzi config management
OBOWIĄZKI
 • Obsługa incydentów bezpieczeństwa oraz wykrytych podatności na systemach
 • Zarządzanie systemami SIEM, IPS, IDS
 • Wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań SOC/ IRT
 • Badanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań bezpieczeństwa
 • Konsultacje w zakresie budowy bezpiecznej architektury IT
 • Wykonywanie analiz ryzyka dla potrzeb bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Tworzenie i utrzymywanie polityk oraz procedur bezpieczeństwa
 • Ciągła edukacja w zakresie bezpieczeństwa (szkolenia, certyfikaty)
Proszę dołączyć klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Miejsce pracy
Gdańsk
Czas pracy
pełen etat
Data wygaśnięcia oferty
30/09/2020
Czy masz jakieś pytania?
Przeczytaj FAQ
lub skontaktuj się z nami
[email protected]
Justyna
Specjalista ds. rekrutacji