Starszy projektant-programista Java

WYMAGANIA
 • 9+ lat doświadczenia w pracy na stanowisku projektanta-programisty lub architekta
 • Wykształcenie informatyczne
 • Doświadczenie w realizacji projektów o dużej skali
 • Dobra znajomość technologii: Java 8 lub nowsza, Spring Boot, Spring Data
 • Doświadczenie z narzędziami Docker, Kubernetes lub podobnymi
 • Znajomość technologii webowych: REST, OpenAPI lub podobne
 • Znajomość zagadnień bazodanowych: RDBMS (np. MS SQL) lub NoSQL (np. MongoDB)
 • Znajomość zagadnień dotyczących zabezpieczeń aplikacji: kryptografia, OAuth 2.0, OIDC
 • Znajomość zagadnień diagnozowania i optymalizacji aplikacji
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w mowie i w piśmie

Mile widziane:

 • Doświadczenie z chmurami publicznymi, np. Azure, AWS, GCP
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach rozproszonych geograficznie
 • Doświadczenie z TDD i BDD
OBOWIĄZKI
 • Praca w młodym międzynarodowym zespole rozwijającym nowy produkt o zasięgu globalnym
 • Aktywne proponowanie rozwiązań w stałym kontakcie z właścicielami produktu i architektami
 • Dbanie o stałą poprawę jakości poprzez wsparcie innych członków zespołu, zarażanie wizją i entuzjazmem, prowadzenie przeglądów kodu, optymalizowanie procesów, itp.
 • Udział w pracach rozwojowych i utrzymaniowych w wielu środowiskach testowych i produkcyjnych
Proszę dołączyć klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Czas pracy
pełen etat
Data wygaśnięcia oferty
31/12/2019
Czy masz jakieś pytania?
Przeczytaj FAQ
lub skontaktuj się z nami
[email protected]
Justyna
Specjalista ds. rekrutacji