Test Automation Engineer

WYMAGANIA
 • doświadczenie z automatyzacją testów aplikacji opartych na Javie (co najmniej 3 lata)
 • doświadczenie w pisaniu testów dla Restful Web Services (rest-assured)
 • wiedza dotycząca konteneryzacji (Docker, Kubernetes)
 • mile widziana znajomość OpenAPI, Swagger oraz Spring/Spring Boot
 • znajomość języka angielskiego (komunikatywna)
OBOWIĄZKI
 • tworzenie nowych oraz utrzymanie obecnych testów aplikacji napisanej w Javie (unit, integration, contract, API, end-to-end testing)
 • integracja testów ze środowiskiem CI/CD
 • research oraz wdrażanie nowych narzędzi testowych
 • analiza, weryfikacja i raportowanie anomalii
 • tworzenie mocków oraz zaślepek
 • przegląd i mierzenie pokrycia kodu przez testy
Proszę dołączyć klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Solwit Spółka Akcyjna, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną podaną przez Solwit S.A. w trakcie procesu rekrutacji, a także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Czas pracy
pełen etat
Data wygaśnięcia oferty
31/12/2019
Czy masz jakieś pytania?
Przeczytaj FAQ
lub skontaktuj się z nami
[email protected]
Justyna
Specjalista ds. rekrutacji