Intel Corporation

Intel Corporation

Solwit Gold Partnerem Intela w kategorii Internet of Things 

SOLWIT Spółka Akcyjna jest autoryzowanym Partnerem w programie:  Intel Technology Provider Program w zakresie w zakresie rozwiązań Internet of Things (Intel IoT). Mamy dostęp do specjalistycznych narzędzi programistycznych oraz wewnętrznych  szkoleń i wsparcia. Pozwala to nam budować zaawansowane systemy informatyczne, bazujące na najnowocześniejszym procesorze Intel Quark, przeznaczonym dla rozwiązań IoT.