Software Development
& Applications

 

 

 

Wszechstronne i nowoczesne oprogramowanie

Pełna paleta możliwości

Aplikacje Webowe
Aplikacje Mobilne
Oprogramowanie oparte o chmurę
Systemy wbudowane oraz IoT
Modelowanie i automatyzacja procesów biznesowych (RPA)

Standardy projektowania i rozwoju

Projektowanie resposnsywne (mobile first)
Nowoczesna i skalowalna architektura (mikroserwisy, konteneryzacja)
Dobre praktyki pracy: Continous Delivery i Continous Deployment
Ujednolicone środowisko deweloperskie, testowe (QA, UAT) i produkcyjne

Natywne aplikacja mobilne

iOS
Android

Kompetencje

Nasze przewagi

Sprawdzone praktyki wytwarzania oprogramowania
Elastyczny model rozliczania (Time&Material, Fixed Price, Output based)
Wszechstronność i skalowalność rozwiązań
ISO/IEC 27001:2013 - systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
ISO 22301:2012 - systemu zarządzania ciągłością działania

WIEDZA SPECJALISTYCZNA

.NET, Java, Angular, C++, node.js, Python

Narzędzia i technologie

Partnerstwa

Przykłady realizacji

Dowiedz się więcej o naszej ofercieFormularz kontaktowy