Software Development

Rozwój oprogramowania dla różnego rodzaju aplikacji i usług. Od oprogramowania wbudowanego (embedded) – poprzez rozwiązania desktopowe i mobilne – aż do usług opartych na chmurze. Tworzymy aplikacje internetowe oraz oprogramowanie dedykowane.

Oprogramowanie dedykowane

OPROGRAMOWANIE NA ZAMÓWIENIE
 • Rozwój oprogramowania
 • Rozwiązania dedykowane
 • Systemy oparte o usługi chmurowe
 • Rozwiązania skalowalne oraz wysokiej niezawodności
 • Oprogramowanie na zamówienie
UTRZYMANIE APLIKACJI I SYSTEMÓW
 • Analiza i usuwanie błędów
 • Implementacja i integracja nowych funkcjonalności
 • Utrzymanie oraz rozwój środowisk testowych i produkcyjnych
TESTOWANIE
 • Automatyzacja testów
 • Testy wydajnościowe
 • Integracja środowisk
WDROŻENIA
 • Automatyzacja i optymalizacja wdrożeń
 • Import i migracje danych
 • Szkolenia użytkowników

Kompetencje

PROJEKTOWANIE

Rozwiązania w chmurze
Automatyzacja procesów biznesowych
Systemy Back- i Front-endowe (web, mobilne)
Embedded & Silicon enabling
Szerokie spektrum technologii i framework’ów oprogramowania

WIEDZA SPECJALISTYCZNA

Architektura zorientowana na usługi
Oprogramowanie wysokiej wymagalności (mission critical): CENELEC SIL-3/4, standardy kolejowe: EN50128, EN50159
Narzędzia i frameworki testerskie
System klasy ERP do zarządzania gospodarką odpadami
Technologie dla edukacji cyfrowej

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE

Architektura:

ARM, PIC, SPC, Atmega

Interfejsy:

SPI, UART, CAN, Ethernet, I2C, LIN, SQI, EtherCat,

Partnerstwa

Przykłady realizacji

Dowiedz się więcej o naszej ofercieFormularz kontaktowy

Zobacz pozostałe