Usługi Testowania

Oferujemy usługi doświadczonych zespołów inżynierów ds. testów.
Wspieramy naszych klientów w podnoszeniu jakości produktów i budowaniu konkurencyjnej pozycji na rynku.

Projektowanie i Usprawnianie Procesów Testowych
Automatyzacja
Testów
Zapewnianie Jakości
Produktu
Projektowanie i Usprawnianie Procesów Testowych
Co dostarczamy
Raporty audytowe
Specyfikacje i rekomendacje procesowe
Rekomendacje strategii testowania produktu
Projektowanie przypadków testowych
Transfer wiedzy
Bieżący monitoring i tuning
Twoje korzyści
Dobór odpowiednich strategii testowych do produktów
Przejrzysty i prosty proces rozwoju produktu
Zmniejszenie opóźnień wynikających z problemów jakościowych
Kontrola nad jakością w momencie wypuszczenia produktu na rynek i dalej
Poprawa ekonomiczności rozwoju i utrzymania produktu
Wzrost zadowolenia klientów
Nasze doświadczenie
Praca nad zgodnością produktu z ISO/IEC/IEEE 29119
Certyfikaty ISTQB na poziomie zaawansowanym
Dopasowanie do wymogów branżowych
Praca w metodyce Agile
Automatyzacja
Testów
Co dostarczamy
Zautomatyzowane środowisko testowe, kompatybilne z Twoimi rozwiązaniami ciągłej integracji (CI)
Narzędzia testowe dostosowane do architektury i projektu Twoich produktów
Właściwie zdefiniowany poziom automatyzacji przypadków testowych (specyfikacja i kod sprawdzone w faktycznych cyklach/kampaniach testowych)
Twoje korzyści
Warygodne środowisko testowe typu "plug & play"
Znaczące skrócenie cyklu / kampanii testowej(w porównaniu do testów manualnych)
Spójne, powtarzalne wyniki testów
Szybka informacja zwrotna umożliwiająca wysoki poziom kontroli nad jakością produktu
Redukcja kosztów - podniesienie ROI w całym procesie testowym
Decyzje dotyczące wydania produktu oparte na obiektywnych wskaźnikach jakości oprogramowania
Nasze doświadczenie
Ciągła integracja (CI)
Zapewnienie pokrycia testami
Automatyzacja testów zgodna z ISTQB
Zapewnianie Jakości
Produktu
Co dostarczamy
Raporty testowe i ocena jakości na podstawie automatycznych i/lub manualnych cykli i kampanii testowych, odpowiadające kryteriom jakościowym.
Wstępna identyfikacja obszaru w którym występują problemy.
Twoje korzyści
Szczegółowe i wiarygodne informacje na temat jakości produktu, użyteczności, wydajności i zgodności
Produkt dokładnie przetestowany przez niezależny zespół
Niższy koszt osiągnięcia jakości oraz krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek
Szybka informacja zwrotna dla lepszej kontroli poziomu jakości produktu - łatwiejsze zarządzanie projektem
Większa produktywność zespołu produktowego
Ułatwiona certyfikacja produktu (jeśli jest wymagana)
Zmniejszone ryzyko strat finansowych i wizerunkowych, w przypadku wprowadzenia na rynek produktu niskiej jakości
Zminimalizowany czas i wysiłek dzięki samoorganizującemu się i samozarządzanemu zespołowi inżynierów Solwit
Testy wysokiej niezawodności oraz testy do certyfikatów bezpieczeństwa (np. CENELEC / SIL4)
TESTY SYSTEMÓW WBUDOWANYCH
Platformy i Urządzenia Komputerowe
Komputery pokładowe
Systemy IoT
Centra Danych
Infrastruktura Telekomunikacyjna
TESTY APLIKACJI I OPROGRAMOWANIA
Platformy i Urządzenia Komputerowe
Procesy Biznesowe
Systemy do Automatyzacji
Systemy Bankowe
Urządzenia Mobilne