INTELIGENCJA > OBSERWACJA > INFORMACJA

AED – system do wykrywania
zdarzeń dźwiękowych

Solwit AED to system oparty na technologii głębokiego uczenia się na krawędzi (ML on Edge), która wykorzystując sieci neuronowe analizuje dźwięki w wybranym otoczeniu.

AED wykrywa zdarzenia audio i sceny dźwiękowe i analizuje je w czasie rzeczywistym

AED przetwarza sygnał dźwiękowy i przekształca go w zaprogramowane zachowanie systemu – wyzwala specjalnie dopasowaną reakcję.

ŹRÓDŁO DZWIĘKU

Gdy wystąpi wskazany dźwięk, AED wykryje go i rozpozna jego typ.

KLASYFIKACJA

System jest wytrenowany do rozpoznawania dużej liczby zdarzeń i scen akustycznych. Wykryje dokładnie te, które wskażesz.

ZGŁOSZENIE

Zdarzenie dźwiękowe jest zgłaszane w oczekiwany sposób (np. system wysyła informację do urządzenia typu smart, wzywa pomoc, włącza alarm itp.).

MOBILNOŚĆ

Rozwiązanie AED może być stosowane na różnych systemach operacyjnych i oraz sprzęcie. Począwszy od Linux i wielordzeniowych rozwiązań ARM, poprzez jednordzeniowe mikrokontrolery, platformy RTOS czy bare metal, a na układach FPGA skończywszy.

System AED zaprojektowano na dedykowanej pod obiekt architekturze, co pozwala nam idealnie dopasować jego możliwości do Twoich oczekiwań.

ELASTYCZNOŚĆ

AED może działać jako samodzielny system lub być uzupełnieniem Twojego produktu. Jego parametry mogą być dostosowane do Twoich oczekiwań. Dodatkowo, AED może obsługiwać każdą ilość i typ rozpoznawanych dźwięków.

Oprogramowanie AED jest gotowe do pracy w wielu technologiach, takich jak beamforming, redukcja szumów i matryce mikrofonów.

JAKOŚĆ

AED zostało stworzone z dbałością o najwyższe standardy sprzętowe i projektowania firmare’u. Zespół programistów z doświadczeniem w badaniach i rozwoju systemów audio dla branż takich jak motoryzacja, wojsko i transport dba rozwój i jakość systemu.

Wielopoziomowy proces testowania gwarantuje najwyższą jakość rozwiązania.

Przegląd możliwości

AED może być używany w różnych aplikacjach, w tym w indeksowaniu i wyszukiwaniu w oparciu o kontekst w multimedialnych bazach danych, dyskretnym monitorowaniu w opiece zdrowotnej i nadzorze.

PREDICTIVE MAINTENANCE

 • nieinwazyjna instalacja IoT,
 • kompatybilność z każdym urządzeniem,
 • alarmy bezpieczeństwa, awarie maszyn, wybuchy itp.
 • przenośność (bateria).

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI

 • wykrywanie potencjalnych zagrożeń poprzez rozpoznawanie dźwięków upadków, krzyków i innych sytuacji niebezpiecznych,
 • wykrywanie potencjalnych niebezpieczeństw np. włamań,
 • identyfikacja konkretnego dźwięku i alarmowanie odpowiednich władz, rodziny lub mieszkańców.

SYSTEMY OCHRONY

 • działa jako samodzielny czujnik lub część systemu,
 • aktywuje wybrane części systemu lub informuje o niebezpiecznym zdarzeniu,
 • wspiera osoby niesłyszące i starsze w sytuacjach zagrożenia.

SMART CITY

 • integralna część systemu,
 • informuje odpowiednie władze o przemocy na ulicach lub nadmiernie głośnych pojazdach,
 • alarmy bezpieczeństwa: awaria maszyn/wybuch/krzyki.

NASZA TECHNOLOGIA

Analizujemy, przetwarzamy i uczymy AED rozpoznawania zdarzeń dźwiękowych i scen akustycznych w naszych specjalnych laboratoriach dźwiękowych.

Nasi inżynierowie specjalizujący się w nauce o dźwięku pracują nad hałasem emitowanym przez fabryki, zakłady przemysłowe, środowiska życia codziennego czy centra biznesowe.

Nasi inżynierowie akustyki opracowują technologię AED, korzystając z wysokiej jakości rzeczywistych danych dźwiękowych, co daje naszym rozwiązaniom możliwość identyfikacji i analizy dźwięków w otoczeniu mieszkalnym, miejskim, samochodowym i fabrycznym.