• polski
    • angielski
Solwit | Test Driven Organization | Stwórz Wydajny Zespół Testerski

Test Driven Organization

Zmiana sposobu zarządzania procesem tworzenia oprogramowania może być trudna
Jednak my wiemy jak to zrobić

Weź udział w programie Test Driven Organization i stwórz wydajny zespół testerski, który pracuje płynnie i rozumie potrzeby biznesu.

Ten program edukacyjno-rozwojowy został przygotowany z myślą o właścicielach biznesowych, właścicielach produktu, zespołach testerskich i ich menedżerach, którzy chcą zapewnić najwyższą jakość usług IT z zachowaniem terminowości i jakości, przy jak najmniejszych nakładach finansowych.

W RAMACH PROGRAMU:

Wspólnie z Twoją kadrą menedżerską określimy role i odpowiedzialność za jakość rozwiązania.

Opracujemy i wdrożymy proces testowy dostosowany do priorytetów Twojego biznesu.

Dobierzemy narzędzia automatyzujące testy dostosowane do Twojej branży.

Zbudujemy i przeszkolimy zespół testerów dla Twojego produktu.

Będziemy częścią Twojego zespołu, żeby wspierać Cię naszą ekspercką wiedzą w codziennej pracy.

Po zakończeniu udziału w programie
Twoja firma posiada:

Wdrożone niezbędne procesy testowe i kulturę organizacyjną.

Lepsze wskaźniki jakościowe i ekonomiczne.

Wysoko wykwalifikowany, wydajny i zaangażowany zespół testerów.

Praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania i efektywnego zarządzania zespołem testerskim.

Potencjał do udziału w Akademii Akceleracji Testów.

Program Test Driven Organization to pierwszy krok do udziału w Akademii Akceleracji Testów.

Weź udział w naszej Akademii.

Zespół, który wspólnie stworzymy podczas Test Driven Organization, z naszą pomocą przyspieszy i będzie w stanie realizować nawet

700 testów automatycznych w 1 dzień!

Najwyższy poziom naszych kompetencji testerskich i trenerskich potwierdza tytuł Platynowego Partnera ISTQB (International Software Testing Qualifications Board).

Zatrudniamy 100 testerów z certyfikatami Advanced i Foundation, którzy opracują proces automatyzacji testów i przeszkolą Twój zespół.

Nasze technologie:

Języki programowania: C#, Java, C/C++, Python, TypeScript, JavaScript, Groovy, Visual Basic, Lua, Perl, CSS, HTML

KOMPETENCJE TESTERSKIE

Testy funkcjonalne, niefunkcjonalne, bezpieczeństwa, walidacja, weryfikacja, testy eksploracyjne, metodyki BDD, TDD.

NARZĘDZIA DO AUTOMATYZACJI TESTÓW

VectorCasta, vTest Studio, XCP, CANoe, CAPL, Katalon, Appium, Cucumber, Calabash, Selenium WebDriver, QTP, HP UFT, Testim, AutoIT, Protractor, TestComplete, JMeter, BlazeMeter, Gatling, SoapUI, Postman, pyTest, Googletest, xUnit

Narzędzia wspierające testowanie

Bugzilla, Jira, Mantis, RedMine, HP quality center, IBM Doors, VS TFS, IBM ClearQuest, Zephyr, TestRail, HP ALM, Excel, Jenkins, Maven, TeamCity, Bamboo, PyCharm, Eclipse, Intellij based, Visual Studio, Wireshark, RevDeBug, DataDog, Dynatrace, New Relic, AppDynamics, Splunk, OWASP Zap, Enterprise Architect. Polispace, MongoDB, Firebase, MSSQL, MySQL, Docker, Kubernetes, Git

Poznaj historię sukcesu naszych klientów

Dla jednej z największych instytucji finansowych w Polsce zrealizowaliśmy:

Metodykę tworzenia scenariuszy.

Bibliotekę zautomatyzowanych scenariuszy testowych.

Skonfigurowane i w pełni działające środowisko CI.

Skuteczne wykrywanie błędów na wczesnym etapie produkcji.

Znaczne ograniczenie kosztów procesu testowego.

EFEKT?

PRZED AUTOMATYZACJĄ

700

testów
manualnych

w 18 DNI

PO AUTOMATYZACJI

700

testów
automatycznych

W 1 DZIEŃ

TESTUJ, TESTUJ, TESTUJ

Wykrywaj błędy aplikacji, zanim zrobią to Twoi klienci!

TESTUJ NAWET 18 RAZY SZYBCIEJ

ZAINSPIRUJ SIĘ NASZYMI ROZWIĄZANIAMI