Consulting Procesów Testowych - Solwit

Consulting procesów testowych

Przeanalizujemy Twój proces testowy, wskażemy obszary do zmiany i zaproponujemy elementy do poprawy w długofalowej perspektywie.

W ramach konsultacji weźmiemy pod lupę:

  • procedury związane z egzekucją manualną oraz automatyczną testów,
  • efektywność wykrywania oraz weryfikacji defektów,
  • poprawność przeprowadzania oraz raportowania wyników testów,
  • tworzenie i modyfikacje przypadków testowych zgodnie z zachodzącymi w aplikacji zmianami,
  • powiązanie wymagań biznesowych z przypadkami testowymi,
  • efektywność wykorzystania środowiska testowego,
  • zbierane metryki związane z procesem testowym.

Zakres analizy jest zawsze dopasowany do dziedziny domenowej, w której prowadzony jest projekt oraz specyfiki samego obszaru. Każda analiza jest poprzedzona ustaleniem celów, które powinny zostać osiągnięte w trakcie dostrajania procesów testowych bez względu na to, czy cele te są znane już na etapie rozpoczęcia współpracy, czy zostają określone dopiero w trakcie jej trwania, w ramach poznawania procesów testowych w projekcie.