Testowanie Aplikacji Mobilnych, Webowych oraz Systemów - Solwit

Testowanie aplikacji i systemów

Przetestujemy każdy rodzaj rozwiązania, który tworzy i pomaga rozwijać Twój biznes. Aplikacje mobilne, webowe, standalone, mikro i webserwisy a także aplikacje z technologią AI.

Aplikacja mobilna

Gdy testujemy, sprawdzamy m.in.:

 • pozytywne i negatywne ścieżki biznesowe z poziomu interfejsu użytkownika,
 • wsparcie różnych rozmiarów ekranu i wersji systemów operacyjnych,
 • zachowanie na zmienne warunki działania urządzenia mobilnego.

Aplikacje webowe

Testujemy:

 • poprawne działanie na różnych przeglądarkach,
 • zachowanie aplikacji na różnych urządzeniach mobilnych,
 • czas ładowania oraz odpowiedzi na żądania użytkownika,
 • poziom spełnienia standardów dla aplikacji webowych,
 • pozytywne i negatywne ścieżki biznesowe z poziomu interfejsu użytkownika,
 • dostowanie do osób niepełnosprawnych.

Mikroserwisy i webserwisy

Realizujemy:

 • testy wydajnościowe,
  testy zgodności API ze zdefiniowanym schematem,
 • identyfikację „bottleneck’ów” w serwisie,

Sprawdzmy skuteczność oraz optymalizujemy mechanizm skalowania w przypadku hostingu aplikacji w chmurze dowolnego dostawcy oraz dajemy możliwość szybkiego i skutecznego failover’u w przypadku awarii.

Aplikacje standalone

Testujemy pod kątem:

 • pozytywnych i negatywnych ścieżek biznesowych z poziomu interfejsu użytkownika,
 • odporności na błędy związane z platformą, na której aplikacja jest uruchamiana,
 • wsparcia różnych systemów operacyjnych,
 • poprawności integracji ze współpracującymi programami,
 • zużycia zasobów sprzętowych.

Aplikacje z technologią AI

Sprawdzamy:

 • poprawność i efektywność doboru typu i parametrów sieci neuronowej,
 • skuteczność działania systemu AI,
 • odporność na skrajne dane wejściowe i sposób reakcji na nie przez system.