• polski
    • angielski

Kontakt

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty lub jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami!

Solwit S.A.

Adres: Azymutalna 11, 80-298 Gdańsk
E-mail: [email protected]
Tel: +48 58 770 34 92

KRS: 0000393016
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5842721091
REGON: 221488370
Kapitał zakładowy: 455 647,60 zł PLN

Biuro karier:
[email protected]
Human Resources
[email protected]
Inspektor Danych Osobowych:
[email protected]
Lead Type
Customer Tier
Lead Status*
Lead Source*
WWW Lead Origin

Potwierdzam zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych przez Solwit SA. *KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: [email protected]
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Solwit SA drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Solwit SA w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (tj. udzielenia odpowiedzi telefonicznie)