O nas - Solwit | Software Development | Tests | Cloud Services

Tworzymy i testujemy rozwiązania informatyczne
oraz świadczymy usługi związane z oprogramowaniem
dla Klientów różnych branż.

Tworzymy i testujemy rozwiązania informatyczne oraz świadczymy usługi związane z oprogramowaniem dla Klientów różnych branż.

Solwit powstał w 2011 roku, ale nasi założyciele zdobywali doświadczenie przez 25 lat, zarządzając globalnymi i polskimi firmami z branży informatycznej.

Odpowiedzialnie budujemy społeczność Solwitu, w przekonaniu, że wytwarzana w takiej kulturze technologia może zmienić na korzyść świat i życie, biznes i globalną ekonomię.

Nasze doświadczenie budujemy realizując usługi dla globalnych klientów korporacyjnych oraz dla polskich innowacyjnych firm.

Wśród naszych klientów znajdują się:

  • najwięksi na świecie producenci układów scalonych i platform komputerowych,
  • globalni producenci rozwiązań technologicznych dla branży transportowej,
  • globalni producenci infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • producenci rozwiązań dla cyfrowej edukacji,
  • przedsiębiorstwa branży gospodarki odpadami oraz ich dostawcy rozwiązań technologicznych,
  • firmy świadczące usługi w terenie a także usługi finansowe.

Zespół

Nasz zespół to największa wartość firmy, a jego kompetencje to źródło przewagi konkurencyjnej Solwitu. Zapewniamy naszym pracownikom warunki pracy, które wspierają ich rozwój i umożliwiają realizację zawodową.

Chcesz wiedzieć więcej na temat Solwitu?

Sprawdź aktualności i bądź na bieżąco!

Certyfikaty

Certyfikat potwierdzający skuteczne wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania, zgodnie z wymaganiami ISO 22301:2012.

Certyfikat potwierdzającej skuteczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, opartym na normie ISO/IEC 27001:2013.

Zarząd Solwit S.A.

Leszek
Pankiewicz

Prezes Zarządu

Absolwent wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Od kilkunastu lat uczestniczy w rozwoju projektów inwestycyjnych, w obszarze badań i rozwoju technologii informatycznych, realizowanych w Polsce przez czołowe, globalne firmy technologiczne.

Leszek
Pankiewicz

Prezes Zarządu

Absolwent wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Od kilkunastu lat uczestniczy w rozwoju projektów inwestycyjnych, w obszarze badań i rozwoju technologii informatycznych, realizowanych w Polsce przez czołowe, globalne firmy technologiczne.

PIOTR
PĄGOWSKI

Wiceprezes Zarządu

Światowy ekspert w branży informatycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, w branży IT od 1993 roku. Wieloletnie doświadczenie managerskie budował w globalnych firmach technologicznych.
Edit

Zbigniew Jaś

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny od 1988 roku.

Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych; Wiceprezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej; członek Rady KIGM.

Jako radca prawny, uczestniczy w wielu wiodących projektach inwestycyjnych, przekształceniach kapitałowych, w procesach sądowych w kraju i za granicą; bazując na doświadczeniu nabytym podczas pracy w kancelariach w Polsce i za granicą kontynuuje specjalizację w ramach prawa międzynarodowego i unijnego – prawa handlowego, cywilnego polskiego oraz międzynarodowego; prawa IT; międzynarodowego obrotu portowo-morskiego; kontraktów międzynarodowych; obsługi podmiotów polskich oraz zagranicznych.

Więcej >

Sergiusz Gniadecki

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu Allcon Investment z siedzibą w Gdyni.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej (1989).

Założyciel przedsiębiorstwa budowlanego Allcon (1990), a następnie jeden z trzech współwłaścicieli spółek grupy Allcon.

W latach 1993 – 1994 Prezydent Gdańskiej Izby Gospodarczej (organizator Europartenariatu 1994 w Gdańsku).

Konsultant wielu projektów gospodarczych, m.in. jako członek rad gospodarczych Politechniki Gdańskiej i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.
Panelista wielu konferencji poświęconych rynkowi nieruchomości.

Więcej >

Jan Mioduski

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu Techno-Service S.A z siedzibą w Gdańsku, od początku jej istnienia (1992).

Absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (1979).

Nauczyciel akademicki – Starszy Asystent na wydziale ETI PG (1979-1988).

Założyciel i twórca sukcesu Grupy Techno-Service SA, największy jej akcjonariusz (39%).

Business Angel, inicjator wielu projektów innowacyjno-wdrożeniowych realizowanych wspólnie z Politechniką Gdańską, członek Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej.

Więcej >

Edit

Prof. Dr Mark Harris

Członek Rady Doradczej

Profesor Harris to światowej klasy menedżer z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze wysokich technologii.

Ostatnio, po zakończeniu wieloletniej kariery w Intel Corporation, poświęcił się swojej największej pasji, jaką jest przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych firm od podstaw. Pracując dla Intela, profesor Harris zbudował, wspólnie z Centrum Lestera kalifornijskiego Uniwersytetu Berkeley, światowy program Intela pod nazwą Przedsiębiorczość Technologiczna. W tym czasie, wielokrotnie mierzył się z wyzwaniem jaką jest, szczególnie w Europie, budowa sieci powiązań i współpracy przedsiębiorców.

Prof. Harris jest absolwentem Politechniki w Monachium, którą ukończył z tytułem magistra Informatyki i Ekonomii. Jest profesorem Politechniki w Sofii, ekspertem w programie MBA na Politechnice w Monachium oraz doradcą w Międzynarodowej Akademii Przedsiębiorczości Intentac. Prof. Harris jest członkiem zarządu organizacji Informatics Europe oraz członkiem rad doradczych współpracujących z nim firm.

Profesor Harris otrzymał doktora honoris causa sofijskiego Uniwersytetu St. Kliment Ohridski oraz Politechniki w Bukareszcie. Jest także laureatem Błękitnej Wstęgi Sofii- najwyższego lauru za osiągnięcia akademickie, przyznanego przez Uniwersytet Sofijski.

Więcej >

Dr Jacek Jettmar

Członek Rady Doradczej

Dr inż. Jacek Jettmar pełni funkcję Szefa Zespołu Doradców oraz Prezesa Zarządu Centrum Promocji Sp. z o.o.

– firmy skupiającej doświadczonych managerów i konsultantów świadczących usługi doradcze firmom oraz instytucjom publicznym w zakresie studiów wykonalności, planów biznesowych, strategii rozwoju lokalnych społeczności, studiów marketingowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, prywatyzacji oraz transferu technologii.

W czasie pełnienia funkcji Dyrektora d/s Marketingu i Rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie (PSEZ), Dr Jettmar w znaczącym stopniu przyczynił się do opracowania planów rozwojowych nowych obszarów zajmowanych przez Strefę oraz ulokowania w nich znaczącej liczby inwestycji zagranicznych. Do projektów o szczególnym znaczeniu w dorobku dr Jettmara należy zaliczyć projekt Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla woj. pomorskiego, szereg audytów i projektów restrukturyzacji polskich instytutów badawczo-rozwojowych, udział w opracowaniu sektorowego studium polskiego przemysłu elektronicznego itd. Pod jego kierownictwem metodycznym wykonano ponad 200 projektów, opracowań i raportów doradczych dla firm przemysłowych: restrukturyzacje, wyceny i prywatyzacje, strategie rozwojowe technologiczne i produktowe, programy działań B+R itd.

Dr Jacek Jettmar jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera Budowy Okrętów a następnie obronił doktorat z Technologii. W ciągu całej swojej kariery naukowej, biznesowej i doradczej, dr Jettmar wzbogacał swą wiedzę na licznych kursach i studiach podyplomowych z zarządzania, restrukturyzacji, transferu technologii i strategii działań przemysłowych. Był w czasie dwóch kadencji (2003-2009) przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Aktualnie jest głównym konsultantem konferencji transferu technologii organizowanych na PG każdego roku.

Więcej >

Artur Skrygulec

Członek Rady Doradczej

Artur Skrygulec to wysoko wykwalifikowany manager wyższego szczebla z ponad 20-letnim doświadczeniem

w planowaniu i prowadzeniu projektów dla czołowych światowych dostawców w branży IT, Telco, M2M i IoT. Pracował dla wiodących w swoich branżach firm, zarządzając krajowymi i międzynarodowymi projektami i zespołami programistów, których zadaniem było projektowanie, testowanie i wdrażanie najlepszych praktyk, w celu dostarczania rozwiązań i usług mobilnych, chmurowych, SaaS i PaaS. Obecnie Artur skupia się na dostarczaniu kompleksowych aplikacji IoT / M2M, połączonych z praktycznymi aplikacjami Big Data Analytics i AI. Jest uczestnikiem programu doktoranckiego „Inżynieria – projektowanie systemów” – na Uniwersytecie New Hampshire, posiada tytuł magistra inżynierii elektrycznej Uniwersytetu New Hampshire; stopień magistra inżyniera Systemów Telekomunikacyjnych i Informatycznych oraz tytuł licencjata Zarządzania uzyskany na Politechnice Gdańskiej.
Więcej >

PARTNERSTWA

Google Cloud Platform Partner

Microsoft Silver Partner

Amazon Web Services Partner

ISTQB Platinum Partner

Microchip Authorized Design Partner

UiPath Silver Partner

GRUPA SOLWIT

Solwit.eko Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2015 roku.

Do jej celów należy rozwój systemu ENVIRA oraz jego sprzedaż i wdrożenia. Spółka zatrudnia ekspertów branży gospodarki odpadami. Prezesem spółki jest Paweł Kalinowski.

SofiaSoft Sp. z o.o. powstała w 2015 roku.

Do jej celów należy rozwój, sprzedaż oraz wdrożenia systemu Sofia, służącego do zarządzania pracą w terenie. Prezesem spółki SofiaSoft jest Piotr Pągowski.

Solwena Sp. z o.o., najmłodsza spółka Grupy Solwit powstała w maju 2016 roku.

Firma zajmuje się sprzedażą oraz wdrożeniami innowacyjnego produktu do zarządzania energią. Prezesem spółki Solwena jest Edwin Dudziak.

Zapoznaj się z naszą ofertą!