Kultura i Polityki

NASZA MISJA

Misja Solwitu to budowanie trwałych wartości dla naszych Klientów, Akcjonariuszy i Pracowników.

Osiągniemy to poprzez kreatywne wykorzystanie technologii cyfrowych do rozwiązywania problemów nowoczesnego społeczeństwa i biznesu.

NASZA WIZJA

Racjonalne gospodarowanie szeroko pojętymi zasobami z poszanowaniem naturalnej równowagi środowiska, z jednoczesnym zaspokojeniem rosnących potrzeb ekonomicznych, jest nieodzownym elementem kształtowania teraźniejszości z myślą o przyszłości.

Jedną z najskuteczniejszych metod realizacji tego celu będzie coraz szersze wykorzystanie nowoczesnych, skalowalnych i bezpiecznych technologii. Naszym celem jest zdobycie pozycji uznanego dostawcy rozwiązań dla wielu branż w Polsce i Europie, które kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju.

WARTOŚCI

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i życie to wartości nadrzędne – tworzymy i utrzymujemy bezpieczne miejsce pracy oraz wdrażamy procesy i procedury zapewniające bezpieczeństwo danych i informacji.

Promujemy i wspieramy różne formy współpracy podnoszące poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Orientacja na klienta

Znamy naszych klientów i ich potrzeby. Dbamy o to by łatwo się z nami pracowało.

Nieustannie proponujemy najlepsze rozwiązania.

Orientacja na rezultaty

Skupiamy się na wyniku naszych działań. Analizujemy problem z różnych perspektyw.

Bierzemy odpowiedzialność za rozwiązanie.

Jakość

Budujemy rozwiązania w oparciu o najlepsze wzorce i najwyższe standardy jakości.

Nieustannie rozwijamy kompetencje.

Podejmowanie ryzyka

Jesteśmy innowacyjni, wychodzimy poza schematy – działamy ku lepszemu. Wspieramy przemyślane podejmowanie ryzyka.

Uczymy się na doświadczeniach swoich i innych – sukcesach i porażkach.

Zwinność i dyscyplina

Działamy profesjonalnie. Podejmujemy i dotrzymujemy zobowiązań.

Jesteśmy elastyczni w działaniu. Wspieramy zmianę.

Zespołowość

Budujemy kulturę opartą na współpracy i partnerstwie. Jesteśmy przyjaźni – otwarcie komunikujemy się i wzajemnie wspieramy.

Angażujemy się w pracę zespołu i inicjatywy firmowe.

Szacunek dla konkurencji

Działamy etycznie. Podchodzimy partnersko do firm z naszego otoczenia biznesowego.

Budujemy przewagę rynkową.

Otwartość

Szczerze i otwarcie prezentujemy swoje pomysły i opinie.

Widzimy wartość w dialogu i szacunku dla różnych punktów widzenia.

Polityki

Polityka bezpieczeństwa informacji

CZYTAJ WIĘCEJ

Polityka Cookies

CZYTAJ WIĘCEJ

Polityka personalna

CZYTAJ WIĘCEJ

Przetwarzanie danych osobowych w Solwit SA

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultanci technologiczni zorientowani na sukces

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ