Kultura i Polityki

NASZA MISJA
Misja Solwitu to budowanie trwałych wartości dla naszych Klientów, Akcjonariuszy i Pracowników.

Osiągniemy to poprzez kreatywne wykorzystanie technologii cyfrowych do rozwiązywania problemów nowoczesnego społeczeństwa i biznesu.

NASZA WIZJA
Racjonalne gospodarowanie szeroko pojętymi zasobami z poszanowaniem naturalnej równowagi środowiska, z jednoczesnym zaspokojeniem rosnących potrzeb ekonomicznych, jest nieodzownym elementem kształtowania teraźniejszości z myślą o przyszłości.

Jedną z najskuteczniejszych metod realizacji tego celu będzie coraz szersze wykorzystanie nowoczesnych, skalowalnych i bezpiecznych technologii. Naszym celem jest zdobycie pozycji uznanego dostawcy rozwiązań dla wielu branż w Polsce i Europie, które kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju.

WARTOŚCI
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
Zdrowie i życie to wartości nadrzędne – tworzymy i utrzymujemy bezpieczne miejsce pracy oraz wdrażamy procesy i procedury zapewniające bezpieczeństwo danych i informacji.

Promujemy i wspieramy różne formy współpracy podnoszące poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy.
Orientacja na klienta
Znamy naszych klientów i ich potrzeby. Dbamy o to by łatwo się z nami pracowało.

Nieustannie proponujemy najlepsze rozwiązania.
Orientacja na rezultaty
Skupiamy się na wyniku naszych działań. Analizujemy problem z różnych perspektyw.

Bierzemy odpowiedzialność za rozwiązanie.
Jakość
Budujemy rozwiązania w oparciu o najlepsze wzorce i najwyższe standardy jakości.

Nieustannie rozwijamy kompetencje.
Podejmowanie ryzyka
Jesteśmy innowacyjni, wychodzimy poza schematy – działamy ku lepszemu. Wspieramy przemyślane podejmowanie ryzyka.

Uczymy się na doświadczeniach swoich i innych – sukcesach i porażkach.
Zwinność i dyscyplina
Działamy profesjonalnie. Podejmujemy i dotrzymujemy zobowiązań.

Jesteśmy elastyczni w działaniu. Wspieramy zmianę.
Zespołowość
Budujemy kulturę opartą na współpracy i partnerstwie. Jesteśmy przyjaźni – otwarcie komunikujemy się i wzajemnie wspieramy.

Angażujemy się w pracę zespołu i inicjatywy firmowe.
Szacunek dla konkurencji
Działamy etycznie. Podchodzimy partnersko do firm z naszego otoczenia biznesowego.

Budujemy przewagę rynkową.
Otwartość
Szczerze i otwarcie prezentujemy swoje pomysły i opinie.

Widzimy wartość w dialogu i szacunku dla różnych punktów widzenia.
Polityki
Polityka bezpieczeństwa informacji
CZYTAJ WIĘCEJ
Polityka Cookies
CZYTAJ WIĘCEJ
Polityka personalna
CZYTAJ WIĘCEJ
Przetwarzanie danych osobowych w Solwit SA
CZYTAJ WIĘCEJ
Konsultanci technologiczni zorientowani na sukces
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ