Outsourcing usług i ekspertów IT

Stwórz zespół lub wybierz program Managed Team żeby poprawić wydajność Twoich inżynierów.

To nie jest zwykły outsourcing usług IT. To program Managed Team.

Zmotywowany, efektywny i wydajny zespół specjalistów zrealizuje kompleksowo każdy projekt,
a Ty osiągniesz efekt szybciej niż się spodziewasz.

Wybierz gotowy zespół specjalistów lub zbuduj własny, na potrzeby swojego projektu.

0 +

specjalistów

Samodzielni eksperci lub całe zespoły gotowe do zaprojektowania i przetestowania Twojego produktu:
analitycy, programiści frontend i backend, projektanci UX/UI, DevOps, testerzy i architekci Cloud.

Skompletuj zespół, który swoimi kompetencjami pozwoli na szybką i elastyczną realizację projektu.

Certyfikowani testerzy i programiści

ISTQB Advanced&Foundation Level | Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 | Programming in C# | Developing ASP.NET MVC Web Applications | Developing Microsoft Azure and Web Services

Zarządzasz procesem przygotowywania, testowania, wdrażania i utrzymania oprogramowania?

Skorzystaj z programu Managed Team

Możesz na nas liczyć na każdym etapie wdrażania produktu.

Zajmiemy się napisaniem oprogramowania, jego przetestowaniem, a także przeniesieniem efektów do chmury lub Twojej infrastruktury on premise.

Przyjmij nas do swojego zespołu lub skorzystaj z jednego z naszych.

Udział w programie Managed Team przyniesie mierzalne korzyści dla Twojej firmy

Akceleracja
produktów

Zbudowanie zespołu do nowego projektu trwa z reguły ok. 5 miesięcy.
Skrócimy ten czas do 30 dni.

Pełna
przewidywalność

Czas na budowanie zespołu ucieka: urlopy, zwolnienia i zarządzanie odejściami. Postaw na outsourcing IT, a bez względu na okoliczności, otrzymasz pełne pasmo wytwórcze w stałym budżecie.

Mierzalne
ROI

Wytrenowany zespół działający w certyfikowanej metodyce pracuje nawet 3x szybciej, a Ty wykorzystujesz 100% czasu przeznaczonego na projekt.

Co zyskujesz, decydując się na outsourcing IT dla firm?

Kompletny i zaangażowany zespół specjalistów.

Pracujemy zdalnie lub w siedzibie Twojej firmy. Model współpracy dostosowujemy do Twoich potrzeb.

Wraz z kadrą menedżerską ustalamy role i odpowiedzialność za jakość rozwiązania.

Działamy w zgodzie z Twoją kulturą organizacyjną.

Dobieramy efektywne narzędzia i technologie dla Twojego projektu.

Dzielimy się wiedzą, żebyś w przyszłości pracował na możliwie najlepszej wersji produktu.

Dostarczamy oczekiwany efekt, a Ty jesteś informowany na bieżąco o postępach prac.

Po zakończeniu programu wspieramy Cię w utrzymaniu efektów lub rozbudowujemy Twój pomysł o nowe rozwiązania.

Co mówią o nas nasi klienci?

Macrix Technology Group ma przyjemność poinformować, że od 2017 r. firma Solwit jest naszym partnerem w realizacji usług developerskich w zakresie technologii .NET / C#. Od początku współpracy programiści Solwit są silnie zorientowani na dążenie do najwyższej jakości produktu. Zespołowi należą się słowa uznania, gdyż w kooperacji z wewnętrznym działem, zbudował zaawansowane rozwiązanie do zbierania i przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym, co wymagało dużego zaangażowania oraz szerokiej wiedzy technicznej. Warto podkreślić, że wszystkie prace realizowane były zdalnie.

Marcin Krzywulski Członek Zarządu,
Macrix Technology Group

Voestalpine SIGNALING Sopot

Solwit S.A. był odpowiedzialny za wykonanie części oprogramowania embedded dla systemu, zgodnie z rygorami branżowych norm kolejowych oraz zapewnienie jakości oprogramowania w zautomatyzowanym środowisku testowym. Dziś, system UniAC(2) jest wdrażany u operatorów linii kolejowych na całym świecie, zapewniając zgodne z normami bezpieczeństwo ruchu szynowego. Obecnie Solwit, jako stały partner Voestalpine SIGNALING, uczestniczy w procesach dalszego utrzymania i rozwoju systemu, jednocześnie stanowiąc wsparcie w dostosowywaniu rozwiązania do wymagań poszczególnych rynków docelowych.

Przemysław Wołoszyk dyrektor ds. rozwoju, Voestalpine
SIGNALING Sopot Sp. z o.o.

Dlaczego warto?

Jesteśmy odpowiedzialni za cały proces testowy dla jednego z największych wydawców gier komputerowych.

 • wprowadziliśmy spójny proces testowy dla wszystkich obsługiwanych projektów,
 • dostarczamy wiarygodne informacje o jakości produktu,
 • wykorzystujemy każdą okazję do optymalizacji procesu testowego,
 • zbudowaliśmy zespół testerów pracujących w zespołach scrumowych,
 • korzystamy z różnych typów testów, także niefunkcjonalnych,
 • z własnej inicjatywy wdrażamy standardy oraz dobre praktyki.

Dla jednego z największych światowych producentów układów scalonych dostarczamy:

 • samodzielny zespół testerski,
 • zakres testów do weryfikacji założeń biznesowych aplikacji,
 • codzienną informację zwrotną o jakości oprogramowania,
 • cykliczne informacje planistyczne związane z estymowaniem kampanii testowych,
 • metryki wraz z opomiarowaniem jakości oprogramowania oraz postępów testowania,
 • zautomatyzowane przypadki testowe wraz z utrzymaniem środowiska testowego.

Technologie i kompetencje Twojego przyszłego zespołu

Edit Content
Technologie programistyczne

C#, Java, C/C++, Python, .NET Core, .NET MVC, node.js, Angular, Swift, Kotlin, ELK, MongoDB, Firebase, MSSQL, Cassandra, TypeScript, JavaScript, Groovy, Visual Basic, Lua, Perl, CSS, HTML, AWS, GCP, Azure, React, Redux, Redis, Docker, Kubernetes, Git, MySQL, Memcached

Edit Content
Kompetencje programistyczne

Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Programming in C#, Developing ASP.NET MVC Web Applications, Developing Microsoft Azure and Web Services

Edit Content
Narzędzia do automatyzacji testów

VectorCasta, vTest Studio, XCP, CANoe, CAPL, Katalon, Appium, Cucumber, Calabash, Selenium WebDriver, QTP, HP UFT, Testim, AutoIT, Protractor, TestComplete, JMeter, BlazeMeter, Gatling, SoapUI, Postman, pyTest, Googletest, xUnit

Edit Content
Narzędzia wspierające testowanie

Bugzilla, Jira, Mantis, RedMine, HP quality center, IBM Doors, VS TFS, IBM ClearQuest, Zephyr, TestRail, HP ALM, Excel, Jenkins, Maven, TeamCity, Bamboo, PyCharm, Eclipse, Intellij based, Visual Studio, Wireshark, RevDeBug, DataDog, Dynatrace, New Relic, AppDynamics, Splunk, OWASP Zap, Enterprise Architect. Polispace, MongoDB, Firebase, MSSQL, MySQL, Docker, Kubernetes, Git

Edit Content
Technologie DevOps

Docker, Kubernetes, TeamCity, Jenkins, Quickbuild, Ansible, Saltstack, Chef, Puppet, Terraform, Bash, PowerShell, Nagios, Prometheus, Graphana, Kibana, Logstash, Hadoop.

Edit Content
Kompetencje DevOps

Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Azure

Poznaj nasz standard jakości obsługi

Shadow w każdym projekcie

W razie nieobecności członka zespołu zastępuje go równie doświadczony ekspert, bez dodatkowych kosztów.

Jesteśmy aktywni i dzielimy się wiedzą

Zawsze, gdy zauważamy elementy do poprawy pomagamy wdrożyć dobre praktyki wynikające z naszego doświadczenia.

Mówimy
jak jest

Na bieżąco informujemy o postępach w projekcie. Otrzymujesz regularną informację zwrotną o przebiegu współpracy.

Doskonalimy

Stale podnosimy nasze kompetencje, szkolimy się i certyfikujemy.

Działamy zwinnie i procesowo

Pracujemy zgodnie z metodyką Agile oraz według ściśle określonych procesów.

Dbamy o kulturę organizacyjną

Jesteśmy otwarci i zaangażowani. Zawsze dajemy z siebie 100%.

W każdym zespole, który dla Ciebie pracuje jest SHADOW.

Samodzielni eksperci lub całe zespoły gotowe do przetestowania Twojego produktu: analitycy, projektanci front-end i back-end, projektanci UI/UX, DevOps, testerzy i architekci Cloud.

Skompletuj zespół, który swoimi kompetencjami pozwoli na szybką i elastyczną realizację projektu.

Na co stawiamy?

metodologie dobrych praktyk

Continuous delivery i continuous deployment.

architektura

Nowoczesna i skalowalna (mikroserwisy i konteneryzacja).

pełna integracja

Development, testy (QA, UAT) i środowiska testowe i produkcyjne.

mobile first

Pełna responsywność tworzonych i testowanych systemów i aplikacji.

Wybierz model współpracy

FIXED PRICE

Umawiamy się na konkretny budżet, czas i zakres a cała odpowiedzialność za powodzenie projektu spoczywa na nas. W tym przypadku, projekty zaczynamy zazwyczaj od przygotowania analizy i określenia kryteriów sukcesu. Efektami prac dzielimy się z Tobą podczas cyklicznych spotkań.

HYBRID

Siłą napędową tego rozwiązania jest to, że koncentrujemy się na tym, jaki efekt biznesowy wyniknie z realizacji projektu bez względu na początkowe założenia. Jest to połączenie dwóch podejść. Analiza jest ramą projektu, a nie wyrocznią. W każdym momencie masz wpływ na kształt i projekt systemu.

TIME & MATERIAL

Rozliczamy się za czas poświęcony na realizację projektu według ustalonych stawek. Możesz dynamicznie ustalać tempo realizacji i kontrolować koszt projektu.

Z naszym zespołem wykorzystasz 100% czasu
na realizację projektu

Jesteśmy zaufanym partnerem technologicznym

Sprawdź inne nasze rozwiązania, które mogą Cię zainteresować!

Z nami, w IT możesz wszystko.