Odpowiedzialność społeczna Solwitu

Obszar:
Partnerzy biznesowi

Praca w Solwicie jako źródło satysfakcji i rozwoju

Obietnica wartości

Oferta Solwit SA to usługi związane z inżynierią oprogramowania oraz gotowe rozwiązania informatyczne, wdrażane w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Zgodnie z deklaracją zawartą w misji firmy, naszym celem jest rozwiązywanie problemów nowoczesnego społeczeństwa i biznesu, przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.

Rzetelność i transparentność

Solwit wdrożył szereg polityk i procedur mających zapewnić zgodność jej działania na poszczególnych obszarach regulowanych przez prawo polskie i prawo wspólnotowe, a także wynikających z dobrych praktyk i etyki biznesowej:

  • procedury związane z ochroną danych osobowych
  • procedury związane z wdrożeniem normy ISO 27001, związane z bezpieczeństwem informacji
  • procedury związane z zachowaniem ciągłości biznesu, związane z wdrożeniem normy ISO 22301.
  • procedury związane z przeciwdziałaniem korupcji, tj.: – kodeks postępowania dla pracowników – kodeks postępowania dla dostawców procedury związane z przestrzeganiem praw człowieka i pracowniczych, tj. procedury polityki antymobbingowej oraz otwartych drzwi

Społecznie odpowiedzialne rozwiązania biznesowe

Solwit opracował własne rozwiązania oparte na najnowszych technologiach. Rozwiązania te są wdrażane w środowiskach klientów i dostosowywane do ich specyficznych wymagań.
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kontakt w tematach związanych z obszarem CSR

SKONTAKTUJ SIĘ

Wypełnij
formularz.

Skontaktujemy się z Tobą,
żeby umówić rozmowę
w dogodnym dla Ciebie terminie.