Odpowiedzialność Społeczna Solwitu

Obszar:

Partnerzy biznesowi

Obietnica wartości

Oferta Solwit SA to usługi związane z inżynierią oprogramowania oraz gotowe rozwiązania informatyczne, wdrażane w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Zgodnie z deklaracją zawartą w misji firmy, naszym celem jest rozwiązywanie problemów nowoczesnego społeczeństwa i biznesu, przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Zdefiniowaliśmy dwa główne wyzwania, stojące przed współczesnymi firmami i na tej podstawie określiliśmy ofertę usługową Solwitu:

Akceleracja Innowacji

Technologie cyfrowe są obecne niemal w każdej branży dostarczającej wartość dla klientów i konsumentów. Tempo zmian technologicznych oraz rosnące zapotrzebowanie na kompetencje informatyczne stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców i może mieć negatywny wpływ na osiąganie ich celów biznesowych. Solwit oferuje klientom rozwiązania, które przyspieszają dostarczanie innowacji, pozwalają zoptymalizować koszty prowadzenia biznesu i umożliwiają wzmocnienie przewag konkurencyjnych. Oferowane przez Solwit usługi przynoszą naszym klientom następujące korzyści:

 • minimalizacja ryzyka błędów
 • optymalizacja kosztów
 • wykorzystanie nowoczesne oprogramowanie w procesach biznesowych
 • automatyzacja procesów
 • analityka w oparciu o AI / ML

Redukcja Długu Technologicznego

Dług technologiczny jest konsekwencją nagromadzenia się działań, które z jakichś powodów zostały odłożone na później. Dług technologiczny jest często porównywany do długu finansowego – w przypadku długu technologicznego odsetki to nadmiarowa praca, którą trzeba będzie wykonać, aby szybko dostosować się do bieżących wymagań. Spłata długu technologicznego wymaga dużej ilości czasu, którego przy bieżącej dynamice zmian, przedsiębiorstwom brakuje. Solwit oferuje klientom rozwiązania, które pomagają pozbyć się obciążeń i skupić się na rozwoju biznesu tj.:

 • refaktoring kodu i aplikacji
 • akceleracja testów
 • dostarczanie kompetencji i zespołów rozszerzających zasoby klienta

Rozwiązania dla biznesu

Solwit opracował własne rozwiązania oparte na najnowszych technologiach. Rozwiązania są wdrażane w środowiskach klientów i dostosowywane do ich szczególnych wymagań.

Rzetelność i transparentność

Solwit wdrożył szereg polityk i procedur mających zapewnić zgodność jej działania na poszczególnych obszarach regulowanych przez prawo polskie i prawo wspólnotowe, a także wynikających z dobrych praktyk i etyki biznesowej:

 • procedury związane z ochroną danych osobowych (tutaj)
 • procedury związane z wdrożeniem normy ISO 27001, związane z bezpieczeństwem informacji
 • procedury związane z zachowaniem ciągłości biznesu, związane z wdrożeniem normy ISO 22301.
 • procedury związane z przeciwdziałaniem korupcji, tj.:
  – kodeks postępowania dla pracowników
  – kodeks postępowania dla dostawców procedury związane z przestrzeganiem praw człowieka i pracowniczych, tj. procedury polityki antymobbingowej oraz otwartych drzwi

Kontakt w tematach związanych z obszarem CSR