Automatyzacja procesów biznesowych

0 %

rynku korporacyjnego wdrożyło już automatyzację procesów biznesowych lub zamierza ją wprowadzić w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

Automatyzuj powtarzalne procesy i zyskaj przewagę.

WYBIERZ TECHNOLOGIĘ ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

SKORZYSTAJ Z DEDYKOWANYCH ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH

Gdy Twoi pracownicy spędzają czas na wykonywaniu powtarzalnych zadań, automatyzacja procesów biznesowych zredukuje błędy, przyspieszy działanie, poprawi satysfakcję klientów i uwolni czas na twórcze działanie.
Wykorzystaj rozwiązania Intelligent Automation i usprawnij pracę w swojej firmie.

4 kroki do sukcesu - gdy zawiodą tradycyjne metody na poprawę wydajności operacyjnej

Budowa mieszanych zespołów IT i biznes.

Analiza procesów biznesowych, wybór i uproszczenie.

Wybór i implementacja automatyzacji.

Ustalenie wskaźników i stały pomiar.

Czym różni się Robotic Process Automation (RPA) od innych narzędzi do automatyzacji procesów?

Robotyzacja procesów biznesowych (RPA) umożliwia organizacjom automatyzację za ułamek wcześniejszych kosztów i czasu, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań IT.

Robotyzacja (RPA) ma charakter nieinwazyjny i wykorzystuje istniejącą infrastrukturę bez zakłóceń w systemach bazowych, których zastąpienie byłoby trudne i kosztowne.

Robotyzacja procesów biznesowych sprawi, że efektywność kosztowa i zgodność nie są już kosztem operacyjnym a wartościowym efektem automatyzacji.

Jak działa Robotic Process Automation?

Roboty RPA są w stanie naśladować wiele zachowań użytkownika, jeśli nie wszystkie:

Logowanie
do aplikacji.

Łączenie
z API.

Kopiowanie
i wklejanie danych.

Wypełnianie
formularzy.

Przenoszenie
plików i folderów.

Wyodrębnianie
ustrukturyzowanych
i częściowo
ustrukturyzowanych
danych z dokumentów.

Odczyt i zapis
do baz danych.

Otwieranie e-maili
i załączników.

Usuwanie danych
z przeglądarki.

Dokonywanie
obliczeń.

Pozbądź się rutyny i zadań, w których łatwo o pomyłkę.
Zrobotyzowana automatyzacja procesów - zastąp nią prace wykonywane ręcznie.

Co możesz zautomatyzować dzięki RPA od UiPath?

Edit Content

Sprawozdania finansowe

Co robią ludzie?

Sprawozdania finansowe

Co robi robot?

Włączy raportowanie finansowe w czasie rzeczywistym, dzienne, tygodniowe lub miesięczne i rozdystrybuuje je do odpowiednich osób. Wyeliminuj wiele wpisów w różnych systemach i zautomatyzuj przetwarzanie raportów.

Uspójnienie danych

Co robią ludzie?

Uspójnienie danych

Co robi robot?

Automatycznie uzgodni konta bankowe i wydatki z odpowiednimi zapisami księgowymi. Automatyzacja procesu przyspieszy też przepływy pieniężne między kontami.

Dbanie o zgodność

Co robią ludzie?

Dbanie o zgodność

Co robi robot?

Automatyzacja procesów w firmie poprawi zgodność poprzez uruchomienie w pełni kontrolowanego procesu, w ramach rozwiązania Robotic Process Automation (RPA). Zniknie konieczność sprawdzania zgodności danych ręcznie, jak dotychczas.

Edit Content

Podwójnie wprowadzają dane

Co robią ludzie?

Podwójnie wprowadzają dane

Co robi robot?

Automatyzacja pracy biurowej zasymuluje ponowne generowanie danych przez użytkownika z jednego systemu do drugiego. Wprowadzi dane, skopiuje i wklei.

Podejmują decyzje na podstawie zasad

Co robią ludzie?

Podejmują decyzje na podstawie zasad

Co robi robot?

Tak długo, jak posiadasz udokumentowane matryce decyzyjne, automatyzacja i RPA mogą sobie z nimi poradzić. Robot podejmie proste decyzje oparte na regułach, na danych lub kryteriach zgodnych z procesem biznesowym i uwzględnieniem wyjątków. Następnie wyśle wprowadzone elementy do akceptacji Twoich pracowników.

Uproszczone procesowanie

Co robią ludzie?

Uproszczone procesowanie

Co robi robot?

Wejdzie w interakcję z aktywnym przepływem pracy (workflow). Automatycznie wprowadzi dane wejściowe z systemów źródłowych do systemów docelowych. Od początku do końca procesu.

Edit Content

Integracja systemu wirtualnego

Co robią ludzie?

Integracja systemu wirtualnego

Co robi robot?

Prześle dane między różnymi i starszymi systemami, łącząc je na poziomie interfejsu użytkownika, zamiast implementować nową infrastrukturę danych i interfejsy API.

Migracja aplikacji

Co robią ludzie?

Migracja aplikacji

Co robi robot?

Zmigruje dane aplikacji, rekordy i historię w ramach projektu aktualizacji lub migracji.

Integracja rozwiązania punktowego

Co robią ludzie?

Integracja rozwiązania punktowego

Co robi robot?

Włączy federację rozwiązań punktowych (np. SaaS), eliminując złożone i kosztowne integracje z niestandardowymi interfejsami API poprzez automatyzację.

Edit Content

Operacje handlowe

Co robią ludzie?

Operacje handlowe

Co robi robot?

Ograniczy konieczność aktualizacji systemów, tworzenia raportów, ofert i każdorazowego dostosowywania ich do wewnętrznych procesów sprzedaży.

Zarządzanie potrzebami rynku

Co robią ludzie?

Zarządzanie potrzebami rynku

Co robi robot?

RPA zintegruje się z systemami do automatyzacji sprzedaży i stworzy możliwość do zbudowania spójnego ekosystemu narzędzi do zarządzania rynkiem.

Prognozowanie przychodów

Co robią ludzie?

Prognozowanie przychodów

Co robi robot?

Zautomatyzuje przetwarzanie i aktualizację powiązanych sprawozdań finansowych na potrzeby prezentacji dla zarządu, inwestorów lub innych zainteresowanych, w zakresie wyników finansowych firmy.

Edit Content

Logistyka i zaopatrzenie

Co robią ludzie?

Logistyka i zaopatrzenie

Co robi robot?

Automatyzacja na linii produkcyjnej to nic nowego. Robotyzacja pomoże w pracochłonnych i czasochłonnych procesach, takich jak komunikacja z klientem, zaopatrzenie, zapasy, zarządzanie i przetwarzanie płatności. Firmy produkcyjne, które dziś korzystają z RPA, mają większą zwinność i lepszą skuteczność operacyjną, co generuje około 20% oszczędności na różnych etapach łańcucha dostaw.

Zamów
bezpłatną
konsultację

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów. Opowiedz nam o tym, z czym się aktualnie mierzysz z zakresu rozwoju oprogramowania, testowania lub usług chmurowych, a my doradzimy najlepsze rozwiązanie.

A jeśli RPA to za mało? Automatyzuj w chmurze!

Pomożemy w budowaniu strategii digitalizacji Twojej firmy. Mamy niemal 10-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania cyfrowej transformacji.

Aktywnie inspirujemy i pomagamy naszym klientom w ich migracji w kierunku automatyzacji. Rekomendujemy najlepsze strategie tworzenia wartości i wdrażamy rozwiązania z zakresu usprawniania procesów. Podstawą udanych wdrożeń jest połączenie naszego doświadczenia i wiedzy IT, z dobrą analizą procesów biznesowych, ale także oparcie rozwiązań o innowacyjne technologie wiodących dostawców usług chmurowych i naszych partnerów Google, Amazon i Microsoft. 

Chmura - najlepsza platforma do inteligentnej automatyzacji

Dzięki chmurze publicznej Twój biznes może błyskawicznie sięgać po innowacje oraz korzystać z zasobów dostosowanych do bieżących potrzeb. Twoje korzyści:

Proof of Concept w kilka tygodni, nie miesięcy.

Elastyczna skalowalność chmury zamiast koniecznych inwestycji w infrastrukturę.

Ciągłe dostarczanie wartości (Continuous Deployment) zamiast ryzykownych publikacji dużych fragmentów wdrażanych rozwiązań w ramach pełnej cyfrowej transformacji.

Ciągła dostępność niemożliwa do osiągnięcia przy wdrożeniach u siebie w siedzibie.

Do automatyzacji procesów wykorzystujemy sprawdzone technologie naszych partnerów

Dodatkowe możliwości

Usprawnij prace nad dokumentacją, wykorzystując możliwości AODocs:

AODocs to stworzony na potrzeby pakietu GSuite system do zarządzania dokumentami i współpracy w zespole przy ich tworzeniu. AODocs zapewnia m.in.:

  • usprawnienie zbierania danych do dokumentu z różnych źródeł
  • uporządkowanie dokumentów wersjonowanych, wymagających współpracy wielu osób
  • przypominanie o konieczności dostarczenia danych do dokumentu
  • publikowanie dokumentów w uporządkowany i usystematyzowany sposób
  • integrację dokumentacji z systemami bazodanowymi w firmie

Co mówią o nas nasi klienci?

Dzięki wsparciu i doświadczeniu firmy Solwit w obszarze Cloud oraz systemów transakcyjnych, czas wypłat z STSPay uległ 3-krotnemu skróceniu. Było to możliwe dzięki automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem usług PaaS i IaaS, integrujących bankowe usługi elektroniczne. W przyszłości, gdy będziemy planować automatyzację kolejnych procesów, z pewnością zwrócimy się do firmy Solwit o propozycje równie efektywnych rozwiązań, na miarę zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Dawid Prysak CFO
STS Gaming Group

Zainspiruj się historią sukcesu jednego z naszych klientów

Sprawdź inne nasze rozwiązania, które mogą Cię zainteresować!

Z nami, w IT możesz wszystko.