Odpowiedzialność Społeczna Solwitu

Obszar:

Środowisko naturalne

Racjonalne gospodarowanie szeroko pojętymi zasobami z poszanowaniem naturalnej równowagi środowiska jest kluczowym elementem filozofii Solwitu, opisanym w Wizji firmy.

  • Ze względu na rodzaj działalności, Solwit ma stosunkowo niewielki negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jego zasięg wiąże się z utylizacją sprzętu komputerowego, zużyciem energii elektrycznej oraz materiałów biurowych, a także generowaniem odpadów wynikających z pracy w biurach.
  • Proekologiczne praktyki, które na stałe zaistniały w naszej codzienności to np. sortowanie odpadów biurowych, wyeliminowanie plastikowych naczyń jednorazowych, stosowanie tam, gdzie to możliwe, elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz utylizację elektrośmieci, tonerów i baterii. W naszej codziennej komunikacji wewnętrznej uczulamy naszych pracowników na kwestie środowiskowe i wskazujemy jakich postaw związanych z utylizacją odpadów, oczekujemy.
  • Jako dostawca rozwiązań informatycznych, mamy świadomość, że zaawansowane technologie kształtują teraźniejszość z myślą o przyszłości. W ramach własnych autorskich rozwiązań informatycznych dostarczamy na rynek dwa systemy informatyczne, które mają bezpośredni wpływ na to, jaki ślad środowiskowy pozostawia nasza działalność:
  • System do zarządzania strumieniami odpadów ENVIRA – przeznaczony dla zakładów komunalnych, zakładów przemysłowych oraz sieci handlowych, usprawniający raportowanie do Bazy Danych o Odpadach, umożliwiający efektywne zarządzanie odpadami i zapewniający transparentność tych organizacji pod kątem gospodarki odpadami. Dystrybucją i wdrożeniami systemu zajmuje się spółka-córka Solwit.eko Sp. z o.o.
  • System do zarządzania energią w budynkach IZE-percee, przeznaczony dla klientów biznesowych, centrów biurowych, hoteli itp., umożliwiający optymalizację i monitoring konsumpcji energii elektrycznej i w efekcie zmniejszenie jej zużycia o ok. 20%. Dystrybucją i wdrożeniami systemu zajmuje się spółka-córka Solwena Sp. z o.o. (logo Solweny i link do strony www.solwena.com)

Kontakt w tematach związanych z obszarem CSR