Odpowiedzialność społeczna Solwitu

Obszar:
Środowisko naturalne

Praca w Solwicie jako źródło satysfakcji i rozwoju

Racjonalne gospodarowanie szeroko pojętymi zasobami z poszanowaniem naturalnej równowagi środowiska jest kluczowym elementem filozofii Solwitu, opisanym w Wizji firmy

  • Ze względu na rodzaj działalności, Solwit ma stosunkowo niewielki negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jego zasięg wiąże się z utylizacją sprzętu komputerowego, zużyciem energii elektrycznej oraz materiałów biurowych, a także generowaniem odpadów wynikających z pracy w biurach.
  • Proekologiczne praktyki, które na stałe zaistniały w naszej codzienności to np. sortowanie odpadów biurowych, wyeliminowanie plastikowych naczyń jednorazowych, stosowanie tam, gdzie to możliwe, elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz utylizację elektrośmieci, tonerów i baterii. W naszej codziennej komunikacji wewnętrznej uczulamy naszych pracowników na kwestie środowiskowe i wskazujemy jakich postaw związanych z utylizacją odpadów, oczekujemy.
  • Jako dostawca rozwiązań informatycznych, mamy świadomość, że zaawansowane technologie kształtują teraźniejszość z myślą o przyszłości. W ramach własnych autorskich rozwiązań informatycznych dostarczyliśmy na rynek dwa systemy informatyczne, które mają bezpośredni wpływ na to, jaki ślad środowiskowy pozostawia nasza działalność:
  • System do zarządzania strumieniami odpadów ENVIRA – przeznaczony dla zakładów komunalnych, zakładów przemysłowych oraz sieci handlowych, usprawniający raportowanie do Bazy Danych o Odpadach, umożliwiający efektywne zarządzanie odpadami i zapewniający transparentność tych organizacji pod kątem gospodarki odpadami. Dystrybucją i wdrożeniami systemu zajmuje się spółka Solwit.eko Sp. z o.o.

  • System do zarządzania energią w budynkach IZE-percee, przeznaczony dla klientów biznesowych, centrów biurowych, hoteli itp., umożliwiający optymalizację i monitoring konsumpcji energii elektrycznej i w efekcie zmniejszenie jej zużycia o ok. 20%. Dystrybucją i wdrożeniami systemu zajmuje się spółka Solwena Sp. z o.o.

Społecznie odpowiedzialne rozwiązania biznesowe

Solwit opracował własne rozwiązania oparte na najnowszych technologiach. Rozwiązania te są wdrażane w środowiskach klientów i dostosowywane do ich specyficznych wymagań.
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Kontakt w tematach związanych z obszarem CSR

SKONTAKTUJ SIĘ

Wypełnij
formularz.

Skontaktujemy się z Tobą,
żeby umówić rozmowę
w dogodnym dla Ciebie terminie.