Procesy testowania oprogramowania -
Consulting

Przeanalizujemy Twój proces testowy

Wskażemy obszary do zmiany i zaproponujemy elementy do poprawy w długofalowej perspektywie.

Consulting procesów testowych obejmuje sprawdzenie:

  • procedur związanych z egzekucją manualną oraz automatyczną testów,
  • efektywności wykrywania oraz weryfikacji defektów,
  • poprawności przeprowadzania oraz raportowania wyników testów,
  • tworzenia i modyfikacji przypadków testowych zgodnie z zachodzącymi w aplikacji zmianami,
  • powiązań wymagań biznesowych z przypadkami testowymi,
  • efektywności wykorzystania środowiska testowego,
  • zbieranych metryk, związane z procesem testowym.

Zakres analizy jest zawsze dopasowany do dziedziny domenowej, w której prowadzony jest projekt oraz specyfiki samego obszaru. Każda analiza jest poprzedzona ustaleniem celów, które powinny zostać osiągnięte w trakcie dostrajania procesów testowych bez względu na to, czy cele te są znane już na etapie rozpoczęcia współpracy, czy zostają określone dopiero w trakcie jej trwania, w ramach poznawania procesów testowych w projekcie.

SKONTAKTUJ SIĘ

Wypełnij
formularz.

Skontaktujemy się z Tobą,
żeby umówić rozmowę
w dogodnym dla Ciebie terminie.