Testy systemów wbudowanych

Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu w projektach o najwyższym poziomie bezpieczeństwa Safety Integrity Level (SIL4) projektujemy i testujemy z zachowaniem odpowiednich standardów i dobrych praktyk.

Bardzo często testy systemów safety-critical wymagają utworzenia odpowiedniego zestawu metryk, co nie stanowi żadnego wyzwania dla naszych inżynierów. Podczas testów kładziemy szczególny nacisk na niezawodność działania oraz symulację możliwych sytuacji zewnętrznych wynikających ze środowiska, w którym będzie działać system wbudowany.

Dla systemów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo działania (w tym SIL4), wszystkie aktywności związane z procesem testowym są przeprowadzane i dokumentowane zgodnie z wymaganiami norm branżowych, powiązanych z testowaną aplikacją.