ESG – litery, które zmieniają branżę IT

Opublikowane: 2022-06-23

Autorka: Joanna Żerańska-Leska, Channel & Partner Marketing Manager

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to filozofia prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony, wspierający rozwój wszystkich uczestników otoczenia biznesowego firmy.

W ostatnich latach popularność zyskuje kolejny skrót związany z tym obszarem biznesu – ESG: Environmental, Social and Governance, przez jednych traktowany jako kolejny krok ewolucji CSR-u, przez innych – jako sposób zmierzenia i skwantyfikowania działań CSR.

Wydawać się może, że tam, gdzie pojawiają się dane liczbowe, branża IT powinna czuć się jak ryba w wodzie. Tym czasem, jak pokazuje raport Raport “Szanse i zagrożenia – odpowiedzialność społeczna i środowiskowa firm IT” okazuje się, że świadomość́ globalnych wyzwań ESG w krajowej branży ICT jest stosunkowo niska.

Jednocześnie jednak firmy deklarują rozwój tego obszaru w ramach swojej działalności, a plany strategiczne na najbliższe lata uwzględniają realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Deklaracja Solwitu dotycząca działalności w sposób społecznie odpowiedzialny i wspierający zrównoważony rozwój, oznacza świadome podejmowanie decyzji oraz ciągłe ulepszanie własnych wskaźników.

Raportowanie pozafinansowe w przypadku Solwitu traktujemy jako deklarację transparentności dla naszych interesariuszy, klientów i pracowników, ale także jako elementy mające pomóc w zrozumieniu, które obszary są naszą mocną stroną i jak dalej powinien przebiegać rozwój firmy.

Traktując raport ESG jako punkt odniesienia sprawdziliśmy, jak wypadamy na tle branży IT w Polsce:

Wpływ Środowiskowy

W branży IT
(dane z raportu)

W Solwicie

5% przedsiębiorstw branży technologicznej w Polsce mierzy swój ślad węglowy.

50% deklaruje, że zmierzy ślad węglowy w kolejnych latach.

Solwit nie mierzy własnego śladu węglowego.

W biurach Solwitu funkcjonuje system percee/IZE, optymalizujący zużycie energii elektrycznej.

Większość przedsiębiorstw nie wytwarza ani nie kupuje energii z OZE lub nie ma wiedzy.Solwit nie korzysta z OZE.
50%  firm oddaje zużyty sprzęt wyspecjalizowanym firmom.Solwit utylizuje zużyty sprzęt we współpracy z wyspecjalizowaną firmą.
30% polskich firm IT segreguje odpady na 5 lub więcej frakcji.Segregujemy odpady na 5 frakcji.
50% firm prowadzi dla pracowników działania informacyjne i szkoleniowe dotyczące promowania zachowań proekologicznych.W ramach naszego programu Health Continuity Management System promujemy działania proekologiczne.
A poza tym, podobnie jak większość polskich firm IT:

  • umożliwiamy pracę zdalną,
  • korzystamy z usług chmurowych,
  • oszczędzamy papier,
  • udostępniamy wodę w butlach,
  • stosujemy wyłącznie ekologiczne naczynia jednorazowe.

Działania społeczne

W branży IT
(dane z raportu)

W Solwicie

66% firm angażuje pracowników w dzialania pro-bono.W Solwicie działa program wolontariacki, zgodnie z którym inicjujemy lub co najmniej ułatwiamy pracownicze działania w tym zakresie.
56% samodzielnie organizuje akcje charytatywne lub inną pomoc dla potrzebujących.

23% firm regularnie (minimum raz na kwartał) organizuje zbiórki (finansowe /rzeczowe) dla rzecz potrzebujących.

Działania charytatywne w Solwicie to ważny element naszej kultury.
33% współpracuje z NGO i uczestniczy w ich akcjach.Solwit stale współpracuje z 3 organizacjami pozarządowymi i regularnie wspiera wiele innych.

Ład korporacyjny

W branży IT
(dane z raportu)

W Solwicie

30% przedsiębiorstw IT posiada kodeks etyki.Solwit posiada Kodeks Etyki dla pracowników oraz dedykowany dokument tego typu dla działu sprzedaży.

Poza tym, w firmie funkcjonuje pakiet tzw. Ground Rules, czyli praktycznych wskazówek ułatwiających codzienną pracę w warunkach wzajemnego poszanowania.

50%  firm deklaruje, że rezygnuje ze zleceń i przetargów budzących wątpliwości natury etycznej, a co trzecie przedsiębiorstwo nigdy się z taką sytuacją nie spotkało.Solwit nie podejmuje współpracy z organizacjami budzącymi wątpliwości natury etycznej.

Nie uczestniczy także w konkursach i rankingach, w których udział jest płatny w sposób budzący wątpliwości co do ich rzetelności.

12 % kobiet stanowi odsetek kadry zarządzającej.Kobiety stanowią 30% zespołu zarządzającego Solwitu.
Solwit raportuje działania CSR/ESG w raportach odpowiedzialności społecznej.
SKONTAKTUJ SIĘ
Wypełnij
formularz.
Skontaktujemy się z Tobą,
żeby umówić rozmowę
w dogodnym dla Ciebie terminie.