Staff augmentation czy project outsourcing — który model współpracy wybrać? 

Opublikowane: 2022-06-14

Autorka: Marketing Team

Z roku na rok coraz bardziej odczuwalne są braki kadrowe w sektorze IT. Dzieje się tak w związku z cyfrową transformacją, dynamicznym rozwojem automatyzacji, a także w wyniku pandemii COVID-19. Na całym świecie poszukiwani są eksperci z branży informatycznej. Rozwiązaniem w sytuacji niedoboru specjalistów IT może być outsourcing usług programistycznych. Podejmując decyzję o nawiązaniu współpracy z zewnętrznym dostawcą mamy zazwyczaj do dyspozycji dwa popularne modele: project outsourcing i staff augmentation. W tym artykule znajdziesz porównanie obu z nich. Zapoznaj się z tym tekstem, jeśli szukasz wsparcia informatycznego dla swojej firmy i stoisz przed wyborem sposobu na zatrudnienie inżynierów IT. Zdecyduj, która forma usług outsourcingu ITbędzie lepiej pasował do modelu biznesowego Twojej organizacji.

Dlaczego outsourcing jest tak popularny?

Rozwój nowych technologii i gwałtowny wzrost sektora IT sprawił, że eksperci IT są bardzo poszukiwani na całym świecie. Skala tego problemu jest ogromna, co pokazują poniższe statystyki.

 • Polska: na dzień dzisiejszy, niedobór programistów na polskim rynku szacuje się na 50 tys. miejsc pracy (Kodilla)
 • Wielka Brytania: ponad 70% brytyjskich firm technologicznych odczuwa niedobór umiejętności IT (Solving the UK Skills Shortage)
 • USA: prognozy wskazują, że niedobór programistów w Stanach Zjednoczonych do 2026 roku przekroczy 1,2 mln (The Bureau of Labor Statistics)
 • UE: obecne braki kadrowe w IT to około 600 tys. nieobsadzonych miejsc pracy (Komisja Europejska)
 • Szwecja: szacuje się, że do 2022 roku deficyt osób z kompetencjami informatycznymi w Szwecji ma wynieść ok. 70 000 (Fredrik von Essen)

Do najpopularniejszych rozwiązań problemu z deficytami kadrowymi należy outsourcing. Jak podaje serwis Statista, wartość ogólnoświatowego rynku outsourcingu sięga 92.5 mld dolarów.

Outsourcing – co to jest?

Outsourcing jest praktyką w biznesie, która polega na przekazaniu określonych zadań lub prac nad projektem firmie zewnętrznej, która dostarcza swoich pracowników. W branży IT outsourcing może przybierać różne formy.

Usługi outsourcingu IT mogą obejmować np.:

 • wytworzenie systemu lub tylko jego funkcji,
 • testowanie,
 • przekazanie zewnętrznemu podmiotowi stworzenia kompleksowego produktu cyfrowego.

W każdym z przypadków celem jest przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy, ale również uzupełnienie kompetencji dzięki wykwalifikowanym specjalistom.

Outsourcing projektów IT

Outsourcing projektowy to zlecenie realizacji danych projektów IT firmie zewnętrznej. Może to dotyczyć całego procesu tworzenia produktu IT albo jedynie niektórych elementów projektu, co zależy od potrzeb organizacji.

Firmy outsourcingowe specjalizują się zarówno w zarządzaniu projektami, jak i w tworzeniu oprogramowania. Wybierając outsourcing projektu, to na dostawcy ciąży obowiązek wykonania określonego zadania – jest odpowiedzialny za jego dostarczenie i efekt końcowy. Ponadto, odpowiada za rekrutację i zarządzanie pracownikami, ale także terminowość oraz jakość produktu.

W tym modelu outsourcingu IT dla firm mamy do czynienia z zewnętrznym wyspecjalizowanym i zgranym zespołem, pracującym zdalnie z siedziby usługodawcy lub klienta. Najczęściej członkiem zespołu jest również scrum master lub kierownik projektu.

Czym jest Staff Augmentation?

Staff Augmentation jest również rodzajem outsourcingu. Polega on jednak na dołączeniu do wewnętrznego projektu ekspertów lub kompletnego zespołu specjalistów. Jest to rozszerzenie Twojego istniejącego zespołu (team extension) o wyspecjalizowane osoby z zewnątrz. To Twoim zadaniem będzie zarządzanie czasem i rozliczanie z efektów. Na Tobie jest odpowiedzialność za jakość produktu. Taki model pozwala na uzupełnienie Twojego wewnętrznego zespołu o programistów czy testerów na różnych etapach rozwoju projektu.

Właściwy partner technologiczny zapewni kompletny i zgrany zespół, który szybko wdroży się w sposób działania Twojej organizacji. Nowe osoby mogą pracować zarówno zdalnie, jak i z Twojego biura. Twój dostawca powinien zadbać o zapewnienie właściwych narzędzi i podział ról.


Baner

Outsourcing projektu czy staff augmentation – porównanie

Poniżej znajdziesz zestawienie kluczowych dla klienta kwestii. Poznaj wszystkie wady i zalety obu rozwiązań, zanim podejmiesz decyzję o outsourcingu usług programistycznych czy testerskich.

Project outsourcing

ZaletyWady
 • Redukcja kosztów — to jedna z kluczowych zalet. Aż 70% przedsiębiorców wskazało oszczędność pieniędzy jako główny powód, dla którego decydują się na outsourcing (Deloitte).
 • Oszczędność czasu — oszczędzasz czas nie podejmując rekrutacji i wdrażania nowych pracowników.
 • Cesja odpowiedzialności — obowiązkiem partnera jest zatrudnienie i zarządzanie zespołem projektowym. Odpowiada też za jakość i terminowość.
 • Większa elastyczność w zespole — przekazanie części prac zewnętrznemu zespołowi, pozwala Twojemu zespołowi skupić się na istotnych dla firmy projektach i innowacjach.
 • Problemy komunikacyjne — istnieje ryzyko problemów komunikacyjnych spowodowanych inną strefą czasową Twojego partnera, barierą językowa oraz różnicami kulturowymi.
 • Brak wiedzy biznesowej lub domenowej — zewnętrzny zespół inżynierów nie będzie znał celów i misji Twojej firmy tak, jak wewnętrzni pracownicy.
 • Ryzyko niższej jakości produktu końcowego — brak bezpośredniego zarządzania projektem, może skutkować czasochłonnymi i trudnymi do rozwiązania problemami jak błędy w kodzie, problemy techniczne, dług technologiczny czy niedostateczna jakość.
 • Różnice na poziomie organizacji — firma outsourcingowa prowadzi swoje zarządzanie pracownikami i procesami. Możesz natknąć się na różnice w poziomie dojrzałości organizacji oraz niedostosowanie procesów.

Staff augmentation

ZaletyWady
 • Elastyczność – staff augmentation to spora elastyczność w skalowaniu zespołów w górę lub w dół. Dodatkowo nie przejmujesz się rekrutacją i szukaniem kolejnego projektu dla pracownika, kiedy zakończy on pracę w obecnym.
 • Prostsze umowy z dostawcami — zawierasz umowę bezpośrednio z firmą, która zatrudnia specjalistów, a nie każdym pracownikiem z osobna.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy — brak kosztów rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.
 • Zintegrowany, dobrze skomunikowany zespół — delegując jedynie część pracy zewnętrznym ekspertom, sprawiasz, że łatwiej zintegrują się z Twoim zespołem i lepiej zrozumieją misję i wizję Twojej firmy.
 • Możliwość szybkiego działania — szybko uzupełnij deficyt umiejętności i kompetencji zasobami zewnętrznymi i bezzwłocznie zacznij realizować projekt, pomijając proces rekrutacji.
 • Wymagające zarządzanie — kierowanie zarówno własnym zespołem, jak i pracownikami z zewnątrz często stanowi wyzwanie.
 • Czas na wdrożenie — przychodząc do nowego zespołu, nawet doświadczeni eksperci, potrzebują czasu na wdrożenie, zaznajomienie się z organizacją co z początku może obniżyć ich efektywność i wydajność.

Project outsourcing czy staff augmentation — który model lepiej sprawdzi się w Twoim biznesie?

Obydwa modele stanowią świetne rozwiązanie na problemy związane z brakami kadrowymi w branży IT. Każdy z nich przynosi szereg benefitów, ale oba mają też swoje minusy. Jak dowiedzieć się, który model lepiej pasuje do Twojej organizacji?

Decyzja, który model współpracy wybrać zależy indywidualnych potrzeb danej firmy. Staff augmentation to doskonałe rozwiązanie, w przypadku chęci uzupełnienia własnego zespołu inżynierami z zewnątrz, którzy wykonają zadanie z oczekiwaną jakością i w krótkim czasie wpasują się w strukturę Twojej organizacji. Natomiast project outsourcing, to metoda współpracy, do rozważania przez firmy, którym zależy na oddelegowaniu realizacji całego projektu na zewnątrz.

W obu wypadkach, celem jest uzyskanie produktu cyfrowego o możliwie najwyższej jakości.


Wybierz gotowy zespół specjalistów lub zbuduj własny, na potrzeby swojego projektu

Dojrzałość organizacyjna i zarządzanie ryzykiem

Ważnymi kryteriami do wzięcia pod uwagę są dojrzałość organizacyjna partnerów oraz zdolność zarządzania ryzykiem.

Każda organizacja samodzielnie zarządzająca projektami mierzy się z delegowaniem i rozliczaniem zadań pomiędzy kolejnymi poziomami decyzyjnymi bądź wykonawczymi, w określonych odstępach czasu. Dla uproszczenia, są to takie mini-kontrakty pomiędzy właścicielem biznesowym, a IT jak również pomiędzy zarządzającym projektem, a zespołami, które go realizują.

Jeśli potrafisz delegować i rozliczać backlog (listę zadań) na poziomie pracy zespołu wytwórczego, to z pewnością poradzisz sobie z pracą zarówno z zespołem własnym jak i z zewnętrznym. W przeciwnym wypadku, wprowadzenie zespołu zewnętrznego będzie problematyczne przy definiowaniu, odbiorze i rozliczeniu pracy. Może spowodować przestoje, a nawet rozwiązanie umowy przez dostawcę.

Jeżeli umiesz zdefiniować cel biznesowy, ale trudno Ci podjąć decyzję o sposobie realizacji, technologiach i procesach wytwórczych, to dobrym rozwiązaniem będzie zaangażowanie partnera i przekazanie mu tych zadań, wraz z powiązanym ryzykiem.

Warto wziąć pod uwagę także umiejętność ustabilizowania wymagań biznesowych, funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Niespodziewana zmiana wymagań czy zakresu w czasie trwania projektu zazwyczaj powoduje pewne trudności dla zespołu. Wiąże się to z przestojami, a nawet porzuceniem części stworzonego kodu.  Nie oznacza to, że nie możesz zmienić swoich wymagań – możesz, ale warto to zaplanować, aby uniknąć wysokich kosztów modyfikacji w przyszłości.

Przyjrzyj się więc krytycznym okiem dojrzałości swojej organizacji lub poproś kogoś o pomoc. Linia demarkacyjna pomiędzy Tobą a dostawcą definiuje bowiem ryzyka i wpłynie na efekt oraz ostateczne koszty.

Wspomniane ryzyko oznacza odpowiedzialność za dostarczenie oczekiwanych efektów. Samo zapewnienie ciągłości procesu wytwórczego przy zadeklarowanych kosztach jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem. Zastanów się, czy będziesz w stanie samodzielnie zadbać o ciągłość pasma wytwórczego, czy lepiej oddelegować to innej firmie.

Dodatkowo, zawsze warto upewnić się, czy partner ma wdrożone standardy ISO, tj. zapewnienia ciągłości procesów biznesowych (np. ISO 22301) i zapewnienia bezpieczeństwa informacji (np. ISO 27001).

Podsumowując, jeśli Twoja organizacja jest dojrzała, to poradzisz sobie zarówno z modelem Project outsourcing jak i Staff Augmentation. Jeśli masz nieco mniejsze doświadczenie, bezpieczniej będzie wybrać model outsourcingu projektów, pamiętając, by właściwie zarządzić zmiennością wymagań.

6 powodów, dla których pokochasz Team Leasing

Podsumowanie

Outsourcing IT pozwala rozwiązać problemy Twojej organizacji związane z deficytami kadrowymi w obszarze informatycznym. Przed dokonaniem wyboru, warto wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Jeśli nadal zastanawiasz się, który model będzie dla Ciebie bardziej korzystny, poznaj historie sukcesu naszych klientów.
Jeden z nich skorzystał ze staff augumentation i rozszerzył swój zespół o ekspertów z doświadczeniem w sektorze automotive i testach cyber-security w projekcie rozwoju i przetestowania bezpiecznego oprogramowania wbudowanego typu embedded,
Inny natomiast, skorzystał ze wsparcia dwóch kompletnych, zwinnych zespołów programistów, które już po dwóch tygodniach były w pełni wydajne produkcyjnie, realizując projekt rozwoju aplikacji PaaS dla Fintech.

Jeśli wciąż masz dylemat, co wybrać, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy chętnie pomogą Ci podjąć najlepszą dla Twojej firmy decyzję: outsourcing projektowy czy staff augumentation.
SKONTAKTUJ SIĘ
Wypełnij
formularz.
Skontaktujemy się z Tobą,
żeby umówić rozmowę
w dogodnym dla Ciebie terminie.