Aplikacja webowa i mobilna do obsługi NTP

Dla naszego klienta, firmy Elproma Elektronika Sp. z o.o., stworzyliśmy i przetestowaliśmy system, składający się z aplikacji webowej oraz mobilnej, pozwalający na ogólnopolski monitoring synchronizacji czasu tysięcy serwerów NTP (Network Time Protocol).  Elproma Elektronika Sp. z o.o. oferuje najnowocześniejsze technologie w takich dziedzinach jak telemetria, synchronizacja czasu, technologia bezprzewodowa oraz Internet Rzeczy.

Rolą Solwitu było dostarczenie oprogramowania, które współpracuje z oprogramowaniem i sprzętem dostarczonym przez firmę Elproma Elektronika Sp. z o.o. niezbędnego do synchronizacji i dystrybucji sygnałów czasu urzędowego, obowiązującego na terenie Polski i sygnałów polskiej realizacji międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC (PL).

Kluczowymi elementami projektu były:

  • bezpieczeństwo, oparte między innymi o OWASP, RODO, ISO 9001, ISO 27001,
  • zapewnienie wysokiej wydajności ze stałym obciążeniem (zbieranie danych z monitoringu) oraz z obciążeniem zmiennym i okresowymi pikami (dostęp do wygenerowanych danych, raporty),
  • zagwarantowanie odpowiednio wysokich poziomów dostępności dla określonych części systemu,
  • zabezpieczenie poufności danych (część systemu ulokowana w serwerowni klienta, a całość przechowywana w Europejskim Obszarze Gospodarczym),
  • bardzo wymagające i nieprzekraczalne terminy dostarczenia kolejnych etapów prac.

Czy się udało? Tak, nawet przed zakładanym terminem.

Jak pracowaliśmy?

Nasza praca zaowocowała stabilnym i zoptymalizowanym kosztowo zestawem usług w trzech środowiskach: deweloperskim, testowym i produkcyjnym, co przyczyniło się do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa klienta przed cyberatakami.

Budując system, wykorzystaliśmy takie technologie jak Java 17, Angular, Spring Boot, Hibernate, PostgreSQL. Żeby spełnić oczekiwania dotyczące wydajności, użyliśmy Google Cloud, łącząc ją przy pomocy VPN-a z bare metalem klienta, dzięki czemu stałe obciążenie jest utrzymywane w serwerowni, a zmienne wraz z autoskalowaniem obsługuje Google Cloud. Dostawca chmury gwarantuje również wysokie poziomy dostępności, a dodatkowo zaplanowana architektura przewiduje replikację usług w kilku regionach. Chmura Google’a to również zapewnienie, że dane są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Z uwagi na bezpieczeństwo ruch przechodzi najpierw przez Cloud Armor, który zapewnia ochronę między innymi przed DDoS, XSS, SQL injection, dzięki czemu zdjęliśmy część obowiązków z docelowych administratorów systemu. Z uwagi na bardzo napięty harmonogram prac, tam, gdzie było to możliwe, korzystaliśmy z gotowych komponentów oferowanych przez GCP (np. zbieranie logów i monitoring), natomiast komponenty, które wykonaliśmy samodzielnie zostały uruchomione na kontenerach w klastrach Kubernetesowych.

Projekt prowadziliśmy zwinnie, w 2-tygodniowych sprintach, które poprzedzały spotkania planistyczne. Na bieżąco omawialiśmy wszystkie sprawy podczas krótkich daily meetings zespołu developerskiego z udziałem klienta. Przy projekcie pracowało 10 programistów oraz 3 testerów, którzy przygotowywali plany testów i scenariusze testowe, wykonywali testy bezpieczeństwa, wydajnościowe, a także testowali system manualnie.

Dla końcowych użytkowników oraz administratorów systemu przekazaliśmy rozbudowane instrukcje obsługi, również w formie audio-video. Stworzyliśmy też obszerną dokumentację projektową, która była wymagana ze względu na klienta końcowego, czyli administrację publiczną.

Projekt zakończyliśmy 4 miesiące przed zakładanym terminem, dostarczając gotowy i przetestowany system.

Dobra współpraca zaowocowała dostarczeniem gotowego rozwiązania prawie 4 miesiące wcześniej. Cały zaangażowany zespół wykazał się ogromnym poczuciem odpowiedzialności i chęci współpracy, dzięki czemu z rezultatu naszych działań, czyli systemu e-CzasPL, mogą już korzystać obywatele. Możliwość współpracy z tak profesjonalnymi i zaangażowanymi Klientami było prawdziwą przyjemnością.

Katarzyna Skowron, Project Manager, Solwit S.A.

Polecamy Solwit jako wykonawcę systemów IT. Zespół projektowy wykazał się zaangażowaniem i umiejętnościami potrzebnymi do realizacji projektu. Zachowane zostały kluczowe terminy, a gotowe oprogramowanie dostarczono przed czasem. Współpraca z Solwitem była przejrzysta i dynamiczna – reagowali na bieżąco na zgłaszane potrzeby, a dzięki wprowadzonej zwinnej metodyce prowadzenia projektu, byliśmy stale informowani o postępach prac.

Krzysztof Borgulski, Elproma Elektronika Sp. z o.o.

 

Aplikacja webowa i mobilna do obsługi NTP
Branża i kraj
Rozwiązania telemetryczne, Polska
Technologie
Java 17
Spring boot
Hibernate
Postgresql
Google Cloud Platform
Kubernetes
POROZMAWIAJMY O TWOIM PROJEKCIE
Porozmawiajmy o Twoim projekcie:
Wymagania01

Powiedz nam czego dokładnie potrzebujesz.

Priorytety02

Ustalmy priorytety i kolejność wykonywanych funkcjonalności / funkcji / zmian Twojego oprogramowania.

Czas03

Chcemy wiedzieć, na kiedy potrzebujesz gotowego rozwiązania.

Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie
WYŚLIJ ZAPYTANIE
Najnowsze Case Studies
Testowanie bankowych aplikacji mobilnych i webowych
Testowanie oprogramowania
WIĘCEJ
Przygotowanie do wdrożenia systemów CSMS & SUMS – ocena zgodności w zakresie cybezpieczeństwa w kontekście regulacji R155 i R156
Cyberbezpieczeństwo
WIĘCEJ
Rozwój i utrzymanie systemu IoT do zarządzania energią w budynkach
Rozwój oprogramowania
WIĘCEJ
Rozbicie systemowego monolitu na mikroserwisy
Biznes w chmurze
WIĘCEJ
Refaktoring aplikacji webowej i nowy framework do szybkiego tworzenia aplikacji bankowych
Rozwój oprogramowania
WIĘCEJ
Nowoczesne CI/CD na platformie LMS do e-learningu
Biznes w chmurze
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ
Wypełnij
formularz.
Skontaktujemy się z Tobą,
żeby umówić rozmowę
w dogodnym dla Ciebie terminie.