System wizyjnej kontroli jakości produkcji w FMCG

Branża i kraj

Technologie

Platformy

Poszukiwane narzędzie do weryfikacji etykiet

Firma Bunge Polska Sp. z o.o. w Kruszwicy, producent spożywczych tłuszczów roślinnych, chcąc uniknąć błędów, powstających w procesie drukowania etykiet dla swoich produktów, poszukiwała skutecznego rozwiązania weryfikującego zgodność etykiet z zatwierdzonymi wzorcami.   Rozwiązaniem stała się dedykowana aplikacja LabelScan, którą zaprojektował zespół Solwitu.

Szukasz podobnego rozwiązania? Porozmawiajmy!

Rozwiązanie: dedykowany system LabelScan

W odpowiedzi na potrzeby klienta zrealizowaliśmy projekt systemu do wizyjnej weryfikacji poprawności etykiet (LabelScan). Solwit zaproponował rozwiązanie oparte o algorytmy AI z obszaru Computer Vision, pozwalające na błyskawiczne badanie próbki etykiety i jej zgodności z obowiązującym dla danej partii produktów wzorcem już na linii produkcyjnej.

System na wejściu otrzymuje plik graficzny ze wzorcem oraz skan badanej próbki. Średnio w przeciągu kilku sekund operator dostaje informację o zgodności badanej etykiety oraz podgląd na postać graficzną próbki z zaznaczonymi usterkami. Rozwiązanie zaprojektowane zostało w taki sposób, żeby zwracać uwagę operatorowi na istotne niezgodności, np. błędną pojemność opakowania, błąd w kodzie kreskowym, literówkę czy brak spacji w tekście, brak lub nadmiarowy element graficzny. Co ważne – system nie angażuje pracownika do pomijalnych dla producenta niezgodności (nieznaczne odchylenia barw czy typowe cechy procesu produkcyjnego etykiet).

Solwit zrealizował projekt z wykorzystaniem technologii Python i .NET. Po stronie silnika AI odpowiedzialnego za analizę obrazów wykorzystano techniki Computer Vision zaimplementowane w bibliotekach OpenCV oraz scikit-image. Razem z klientem zorganizowaliśmy infrastrukturę techniczną w zakładzie produkcyjnym w Kruszwicy i Data Center w Genewie. Wdrożony już system pracuje 24/7 na sześciu stanowiskach kontrolnych. Wraz z główną funkcją systemu będzie on również automatycznie raportował do managementu wszystkie zrealizowane badania próbek i zapewniał dostęp do archiwalnych wyników do roku wstecz.

W trakcie ofertowania zaprezentowaliśmy Bunge Proof of Concept zawierający główną funkcjonalność systemu, dzięki czemu klient na samym początku współpracy wiedział, jaka będzie docelowa wartość użytkowa naszego systemu. Pracowaliśmy bardzo zespołowo – przedstawiciele Bunge brali udział w doprecyzowaniu funkcjonalności, żeby spełniały ich realne potrzeby. Efekty prac prezentowane były na prawdziwym produkcie, więc można było je zobaczyć i przetestować, a nie tylko przeczytać, jak dana część dokumentacji działa w systemie.

Artur Zawadzki

Delivery Manager, Solwit

Automatyzacja procesu weryfikacji

W grudniu 2022 roku Solwit wdrożył w rozlewni oleju rozwiązanie LabelScan na trzech liniach produkcyjnych oraz na dodatkowym stanowisku. Zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy aplikację backendową na serwerze w siedzibie klienta oraz aplikację stanowiskową (frontend) na czterech stacjach PC. Po wdrożeniu pracownik obsługujący maszynę do naklejania etykiet, może błyskawicznie zweryfikować, czy dana partia jest zgodna ze wzorcem zaplanowanej produkcji. Dotychczas zobowiązany był, żeby podczas uzupełniania etykiet w maszynie weryfikować je ze wzorcem umieszczonym w skoroszycie. LabelScan spowodował, że proces ten dzieje się automatycznie, bardzo szybko i z dokładnością sięgającą 99,9%.

„Solwit z sukcesem zrealizował dla nas rozwiązanie, które wprowadza realne usprawnienia w funkcjonowaniu wielu działów. LabelScan był projektem informatycznym w Bunge realizowanym przez wiele zespołów, pełniących rolę interesariuszy systemu. Mimo wysokich wymagań zarówno projekt jak i wdrożenie zostały wykonane terminowo i z dbałością o jakość. Na szczególną uwagę zasługują kompetencje programistów – dzięki ich wiedzy i doświadczeniu nasz system pomaga zapobiegać bardzo kosztownym przestojom oraz wspiera załogę w wykonywaniu powtarzalnych procedur.”

Przemysław Stępniak, Dyrektor Zakładu, Bunge Sp. z o.o.

Dzięki LabelScan Bunge zabezpiecza się przed kosztownymi przestojami związanymi z błędnymi wydrukami, a w konsekwencji koniecznością zdejmowania wadliwych etykiet i ponownego oklejania produktów.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie:

1. WYMAGANIA

Powiedz nam czego dokładnie potrzebujesz.

2. PRIORYTETY

Ustalmy priorytety i kolejność wykonywanych funkcjonalności / funkcji / zmian Twojego oprogramowania.

3. CZAS

Chcemy wiedzieć, na kiedy potrzebujesz gotowego rozwiązania.

Na wszystkie pytania odpowie

Marianna Demczuk-Ignyś