Solwit uzyskał certyfikację ISO 22301

01
03
.
2020

Solwit uzyskał certyfikację ISO 22301

Z radością informujemy o uzyskaniu przez Solwit SA certyfikacji potwierdzającej skuteczne wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania, zgodnie z wymaganiami ISO 22301:2012.

Certyfikacja obejmuje realizację zadań i przedsięwzięć dotyczących inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, rozwoju, testowania i wdrażania oprogramowania w szerokim spektrum technologii, aplikacji i usług, obejmujących oprogramowanie wbudowane, testowanie manualne i automatyczne, dedykowane rozwiązania desktopowe i mobilne oraz usługi oparte na chmurze.

Norma ISO 22301 to międzynarodowy standard wspierający BCMS (Business Continuity Management Systems), czyli systemy zarządzania ciągłością biznesu. Zostały one opracowane, aby chronić firmy i instytucje przed różnorodnymi niebezpieczeństwami mającymi duży wpływ na ich funkcjonowanie. ISO 22301 zapewnia kompleksowe podejście do ochrony ciągłości działania i bezpieczeństwa pracowników oraz przedstawia dobre praktyki i wytyczne w zakresie:

  • identyfikacji zagrożeń,
  • oceny potencjalnych skutków ich wystąpienia,
  • opracowania i testowania planów awaryjnych,
  • wsparcia kierownictwa, komunikacji, zasobów.

Dokument potwierdzający uzyskanie przez Solwit certyfikacji ISO 22301: C E R T_pl_22301_2020 (1)

Zobacz więcej

Solwit Partnerem Google!
29/03/2015

Solwit został partnerem firmy Google w zakresie dostarczania rozwiązań opartych o Google Cloud Platform.

ENVIRA na Targach POL-ECO System
27/10/2015

System ENVIRA był prezentowany podczas Międzynarodowych Targów Technologii

Cloud Expert – Witold Zamorski, na spotkaniu w Google Campus Warsaw
20/09/2017

Prezentacja Case Study: Learnetic’s eLearning Ecosystem and BigQuery.