Case studies

Globalny producent procesorów

Dostarczyliśmy

Niezależna
platforma testowa, która umożliwia prowadzenie testów niezależnie
od używanego środowiska.

Można ją stosować do testowania Firmware, BIOS, NIC, sterowników itp., przy wykorzystaniu wielokanałowej komunikacji oraz aplikacji (BIOS-EFI / UEFI, Operating
System).

Wykonaliśmy
 • Pełna automatyzacja procesu, przygotowanie testów dla nowej architektury
  platformy.
 • Rozwiązanie działające w środowisku wirtualnym – pre-silicon (symulacja non-platformowa) oraz na
  docelowym sprzęcie z wielofunkcyjną konfiguracją.
 • Przygotowanie ogólnych scenariuszy testowych przy użyciu mechanizmu Dependency Injection do odseparowania środowiska od
  strumienia scenariuszy testowych;
 • Wdrożenie testów podstawowych, które mogą być uruchamiane na nowym oraz pracującym sprzęcie (model niezależności od architektury platformy);
 • Wdrożenie modelu własności przypadków
  testowych (+ zidentyfikowanych właścicieli);
 • Przeprowadzenie prac w sposób niezakłócający prac klienta
Technologie

.NET frameworks (4.0, 4.5), Ninject dependency injector, binary firmware burn methodology, silicon based mechanisms and interfaces/APIs for platform validation

Klient
Międzynarodowa korporacja z siedzibą w USA. Największy na świecie producent układów scalonych i mikroprocesorów.
Sektor
Hi-tech i elektronika
Model współpracy
Time & Material