Oprogramowanie od zaraz i to na odległość. Korzyści wynikające z usługi Zewnętrznego Centrum Rozwojowego.

Opublikowane: 2021-05-17

Autor: Michał Zaczyński (Test Manager)

Mówi się, że czas to pieniądz, ale kiedy mówimy o czasie dostarczenia produktu na rynek (time-to-market), to myślimy już o bardzo konkretnych sumach.

COVID-19 wpłynął na nasze codzienność i otworzył nowe perspektywy we wszystkich dziedzinach życia. Jedną z istotnych zmian jest podejście biznesu do tzw. „gotowości do pracy zdalnej”.

Offsite Development Center

Jeszcze na początku 2020 roku idea świadczenia usług na odległość wydawała się wyzwaniem.

Obecnie jest już codziennością, a wyzwaniem dla wielu firm stało się znalezienie odpowiednich narzędzi i procesów do optymalizacji dostarczania wartości w trybie zdalnym.

Tymczasem takie narzędzia i procesy istnieją już od dawna, i są z powodzeniem wykorzystywane i wspierane przez specjalistów z doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań zdalnych w ramach tzw. zewnętrznego centrum rozwoju, czyli ODC (offsite development center).

ODC to usługa, która już w nazwie zawiera definicję swojej podstawowej cechy – jej realizacja odbywa się poza siedzibą klienta, jednak mimo fizycznego oddalenia, praca odbywa się zgodnie z określonymi przez klienta politykami i standardami.

W ramach ODC klient może zatrudnić kompletny, zgrany zespół specjalistów, doświadczonych w zdalnym dostarczaniu wartości i wyposażonych w narzędzia zapewniające efektywną i wydajną pracę na rzecz odległego klienta.

Co istotne, w modelu ODC środowisko pracy zatrudnionego zespołu jest tożsame z tym, które klient ma u siebie. Oznacza to dostosowanie standardów pracy zespołu do zasad panujących w siedzibie klienta. Dotyczy to w szczególności kwestii ochrony informacji, przechowywania sprzętu i dokumentacji, a nawet zasad funkcjonowania na terenie biur i laboratoriów.

Taki model usługowy jest wprost idealny do świadczenia usług z obszaru IT więc od wielu lat wykorzystywany w projektowaniu, rozwijaniu i testowaniu oprogramowania.

Usługa ODC to rozwiązanie dla firm borykających się z brakami kadrowymi, niedostępnością specjalistycznych kompetencji lub infrastruktury technicznej, albo z potrzebą natychmiastowego startu projektu i szybkiego dostarczenia produktu na rynek.

Jeśli jesteś w sytuacji, w której musisz szybko zaprojektować / rozwinąć / przetestować swoje oprogramowanie, sprawdź, dlaczego ODC będzie najwłaściwszym wyborem:

1. Natychmiastowy start projektu i jego akceleracja.

Z naszych obserwacji wynika, że czas to najczęstszy powód dla którego klienci podejmują współpracę z ODC. W przypadku fachowo realizowanej usługi ODC, wynajęty zespół inżynierów osiąga pełne możliwości produkcyjne w ciągu max. 2 tygodni od startu, a realizacja projektu przebiega naprawdę dynamicznie (zobacz przykład projektu dla klienta z branży Fintech).

Jest to możliwe, ponieważ kompletny, zgrany zespół inżynierski do pracy zasiada tuż po podpisaniu umowy o współpracy, więc nie trzeba tracić czasu na indywidualną rekrutację, ani na wdrożenie i zsynchronizowanie nowych pracowników.

To, co klienci doceniają szczególnie w przypadku usługi ODC, to gwarantowane pasmo pracy. Z punktu widzenia klienta takie zdarzenia, jak urlopy, zwolnienia lekarskie, okresy wypowiedzenia (lub lockdown!) nie istnieją, bo ciągłość realizacji projektu jest zagwarantowana w 100 procentach. Nieobecny pracownik jest natychmiast zastępowany innym, więc praca toczy się w sposób niezakłócony.

2. Dostęp do szerokiego zestawu specjalistycznych umiejętności i technologii.

W ODC pracują wysoko wykwalifikowani inżynierowie IT ze specjalistycznymi umiejętnościami w zakresie różnych technologii. Jedną z cech, które wyróżniają inżynierów ODC jest ich interdyscyplinarność. Kiedy mówimy klientom: „mamy ponad 100 inżynierów .Net”, to jest to tylko część prawdy. Wynika to z faktu, że większość naszych pracowników miała możliwość uczestniczyć w wielu projektach dla różnych klientów, a co za tym idzie, posiada doświadczenie w pracy dla różnych branż: motoryzacyjnej, high-tech, audio & entertainment, retail itp.

Każdy projekt, przy którym wcześniej pracowali, obejmował różne technologie, frameworki i metodologie. Oznacza to, że członkowie zespołu mogą już znać najlepsze rozwiązania dla Twoich projektów, ponieważ spotkali się z podobnymi problemami przy innych zadaniach.

Co więcej, każdy z nich nieustannie podnosi swoje kompetencje. Regularne szkolenia i podnoszenie umiejętności są kluczowym elementem ich pracy, nad czym czuwa dedykowany (i dysponujący niemałym budżetem) Dział Szkoleń i Rozwoju pracodawcy.

Pakiet obowiązkowych szkoleń pracowników ODC obejmuje m.in. szkolenia dot. kwestii bezpieczeństwa i ochrony danych, oparte na standardach wskazanych przez klienta.

Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa: kompetencje miękkie. Zespół mający doświadczenie w pracy w modelu ODC, doskonale ​​zna i rozumie wymagania klienta dotyczące komunikacji, raportowania, poufności, bezpieczeństwa, własności intelektualnej, a także kultury organizacyjnej i wartości marki klienta.

3. Rzetelna i przejrzysta współpraca.

Rzetelność to nie tylko deklaracja. Wiodący dostawcy ODC posiadają dowody na swoją wiarygodność oraz chętnie udostępniają narzędzia zapewniające przejrzystość i dające wgląd w procesy i realizację powierzonych zadań.

Rzetelność dostawcy gwarantują m.in. międzynarodowe normy ISO. Jeśli firma posiada taki certyfikat, oznacza to, że wewnętrze procedury tworzy zgodnie z przejrzystymi standardami i umożliwia zewnętrznym specjalistom na audytowanie swojej działalności.

Z naszego doświadczenia wynika, że norma dot. Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001)  jest jednym z kluczowych czynników, branych pod uwagę w podejmowaniu decyzji o wyborze dostawcy. Z kolei standardy naszej pracy, wynikające z normy dot. Zachowania Ciągłości Biznesu (ISO 22301) sprawiły, że po wybuchu pandemii Covid-19 nasi klienci nie odczuli żadnych zmian w świadczonych na ich rzecz usługach.

W modelu ODC klient ma prawo dokonywania okresowych audytów zgodności Centrum ze własnymi standardami bezpieczeństwa, a dostawca usługi jest zobowiązany nie tylko dbać o to, aby, je każdego dnia zapewniać, lecz także na bieżąco raportować klientowi jak się wywiązuje ze swoich zadań, a nawet uprzedzać o planowanych zmianach.

4. Oszczędności na infrastrukturze.

Zespoły ODC pracują na własnym sprzęcie i w swoich siedzibach. Obszary te są zwykle dodatkowo zabezpieczone i wyposażone w wydzieloną infrastrukturę techniczną, jak np. monitoring dostępu, zabezpieczona sieć internetowa, specjalistyczne sale laboratoryjne i serwerownie z regulacjami temperatury, wilgotności, zasilania itp.

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy – nie tylko na wysokim poziomie technologicznym, ale także pod względem zdrowia, bezpieczeństwa i komfortu pracowników – jest zadaniem dostawcy usługi ODC.

5. Nieograniczone możliwości skalowania.

Wynajęty zespół ODC nie jest samotną wyspą. Jeśli potrzebne jest wsparcie techniczne, zespół ma wokół siebie resztę firmy – innych współpracowników, którzy pomagają, gdy potrzebna jest dodatkowa wiedza lub rozwiązania. Dostępne zasoby wiedzy nie są więc w zasadzie ograniczone liczbą członków zespołu.

Jeśli w trakcie realizacji projektu klient zdecyduje się przyspieszyć prace, poszerzyć ich zakres lub funkcjonalności, dostawca ODC ma do dyspozycji pulę talentów, która pozwala na szybkie powiększenie zespołu.

Teraz, gdy większość firm pracuje zdalnie, nie ma istotnego znaczenia, czy zatrudniamy programistów z innego miasta, czy z innego kraju. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z usługi zdalnego centrum rozwojowego. ODC jest bowiem zaprojektowane i skonfigurowane w taki sposób, aby zapewnić skuteczne dostarczanie wartości w trybie zdalnym, zagwarantować klientom realny zwrot z inwestycji oraz umożliwić niezakłócone tworzenie innowacji.

SKONTAKTUJ SIĘ
Wypełnij
formularz.
Skontaktujemy się z Tobą,
żeby umówić rozmowę
w dogodnym dla Ciebie terminie.