Jak wdrażać technologie w medycynie? W kilku słowach o podejściu patient-centric

Opublikowane: 2023-04-27
Autor: Adam Irzyk

Dlaczego, wdrażając technologie w medycynie, warto podjąć współpracę z zewnętrznym partnerem technologicznym, który wesprze cię w pracach deweloperskichtesterskich? Z biznesowego punktu widzenia będzie to po prostu optymalny wybór – unikniemy w ten sposób przede wszystkim kosztownego i niezwykle czasochłonnego procesu budowania wewnętrznych zespołów inżynierskich, zwłaszcza w tak niepewnych czasach jak obecnie.

Zastanówmy się, czy podobnie rzecz się ma w branży digital healthcare, w której złotym standardem w domenie product designu i developmentu jest dziś podejście patient-centric. W tym przypadku szczególną wagę musimy przyłożyć do doboru właściwego partnera technologicznego. Jak go wybrać i na co zwrócić uwagę, żeby współpraca przyniosła wymierne korzyści dla twojego biznesu?

Jakie korzyści daje branży medycznej współpraca z partnerem technologicznym?

  • twój zespół zostaje przy zadaniach, na których wykonywaniu zna się najlepiej – delegując obowiązki na zewnętrznego dostawcę, możesz w pełni wykorzystać innowacyjność swojego teamu,
  • zostawiasz u siebie know-how, ale powierzasz dostawcy zadania powtarzalne czy wymagające kompetencji, których nie posiadasz wewnątrz swojej firmy,
  • możesz szybko i skutecznie uzupełnić lub wzmocnić potrzebne w zespole kompetencje dzięki zewnętrznym konsultantom, którzy znacząco przyspieszą postęp prac w projekcie, a proces wdrożenia nowych technologii będzie skrócony do minimum,
  • mitygujesz ryzyka – to partner technologiczny jest odpowiedzialny za rezultat pracy, którą zlecasz i masz pełne prawo do rozliczania go z jej efektów.

Kiedy nawiązać współpracę z partnerem technologicznym?

Skoro wiemy, jakie korzyści przynosi wsparcie partnerów technologicznych, specjalizujących się m.in. w branży medycznej, warto zastanowić się, w którym momencie najlepiej ich do naszego projektu włączyć. Podczas budowania produktów w podejściu patient-centric wyróżniamy kilka faz:

  • identyfikację i badanie potrzeb użytkowników docelowych,
  • tworzenie scenariuszy wykorzystania produktu/rozwiązania przez użytkowników,
  • iteracyjne i inkrementalne prototypowanie rozwiązania, przeplatane testami funkcjonalnymi w ramach grupy testowej,
  • finalnie wdrożenie rozwiązania połączone z procesem certyfikacji (jeśli przepisy tego wymagają).

Najlepszym i najbardziej optymalnym momentem nawiązania współpracy z partnerem technologicznym będzie zakończenie działań analitycznych i badawczych, czyli posiadanie już wymagań funkcjonalnych w formie scenariuszy.

Rozwiązania technologiczne w medycynie w podejściu patient-centric

Zebrane wymagania to dobry moment na wejście do gry inżynierów twojego partnera, którzy przełożą je na architekturę rozwiązania. Dla twojego produktu to tak naprawdę najważniejsza chwila – źle zaprojektowana architektura może pociągnąć za sobą dotkliwe konsekwencje – finansowe i czasowe również.

Najważniejsze, żeby zespół partnera technologicznego miał świadomość, że realizowane przez niego prace  są osadzone w ramach pewnej całości, a dostarczone przez ciebie wymagania funkcjonalne są wynikiem długiej i żmudnej pracy badawczej oraz projektowej. Dzięki temu wstępna architektura rozwiązania  będzie “elastyczna” i otwarta na pojawiające się już w toku późniejszego developmentu zmiany, na przykład w zakresie wymagań funkcjonalnych. Architekt musi uwzględnić w projekcie restrykcyjne wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa pacjentów/użytkowników, jak również wymogi prawne i normy branży medycznej. Praca wykonana przez architekta i inżyniera wymagań, będzie stanowiła podstawę dla estymacji i wyceny zasadniczych prac deweloperskich oraz wdrożeniowych.

Development i testowanie funkcjonalności w podejściu patient- centric

Partner technologiczny, operacyjnie przystosowany do realizacji założeń podejścia patient-centric, najprawdopodobniej w fazie developmentu sięgnie po któryś z  popularnych modeli współpracy zwinnej. Weźmy najpopularniejszy obecnie w branży deweloperskiej Scrum, który świetnie koresponduje z podejściem patient-centic. Product owner rozpisuje backlog, uwzględniający kolejność dostarczania funkcjonalności i wartości. Dostarczane etapami fragmenty rozwiązania będą w praktyce kolejnymi prototypami, zawierającymi  coraz więcej funkcjonalności, gotowymi do testowania przez twoją grupę docelową.

Istnieją pewne szczególne klasy rozwiązań medycznych, w ramach których każda kolejna iteracja, już nawet na etapie prototypowania, wymaga szeroko zakrojonych działań w zakresie testowania (świetnym przykładem jest development oprogramowania dla urządzeń medycznych). Konieczne jest zatem, żeby twój partner technologiczny, oprócz kompetencji w zakresie tworzenia dedykowanego oprogramowania (warstwa aplikacyjna, embedded), dysponował też zasobami testerskimi. Każda funkcjonalność powinna być przetestowana (funkcjonalnie i pod kątem bezpieczeństwa) przed udostępnieniem prototypu do testów.

I ostatnia, ale bardzo kluczowa rzecz – doświadczenie. Szukając wykonawcy systemu czy partnera technologicznego, koniecznie sprawdź, czy wcześniej tworzył produkty medtech. Wybierz firmę, która ma doświadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu digital healthcare, a zaoszczędzisz czas potrzebny zapoznaniem ich ze swoją, bardzo specyficzną, branżą.

Specyfika wdrażania rozwiązań technologicznych w medycynie i certyfikacja

Ostatnią fazą, przed wprowadzeniem rozwiązania na rynek, jest faza integracji. Jest to moment, w którym poszczególne komponenty produktu czy usługi, jeśli spełniają już oczekiwania i potrzeby pacjentów/użytkowników, mogą zostać zintegrowane w jeden system. W wielu przypadkach opracowywane rozwiązanie wymagało będzie certyfikacji (urządzenia medyczne, digital therapeutics), a to zaś nakłada na dostawcę obowiązek wykonania i udokumentowania restrykcyjnych testów całego rozwiązania, jak i poszczególnych jego komponentów. 

W zależności od praktyk  na etapie developmentu (czy strategia testowa była już kompletna i realizowana wraz z kolejnymi iteracjami wykonywanymi przez zespół deweloperski), działania w zakresie QA (na przykład testy integracyjne, testy wydajnościowe, testy pokrycia) będą miały różny wymiar. Tym niemniej faza integracji, certyfikacji i wdrożenia jest właściwym momentem na wsparcie się wiedzą i doświadczeniem partnera technologicznego. Wybierając firmę, która będzie odpowiedzialna za rozwój oprogramowania, warto zwrócić uwagę na znajomość branżowych norm (np. ISO 11633, IEC 62304, ISO/TS 82304 czy  ISO 29119).

Podsumowanie

Na rynku funkcjonuje szereg wyspecjalizowanych firm, które mogą cię wesprzeć na różnych etapach procesu wdrażania technologii w medycynie (od podmiotów badawczych realizujących badania rynkowe i badania potrzeb pacjentów/użytkowników, przez firmy projektujące i wykonujące urządzenia medyczne konkretnej klasy, czy te zajmujące się wyłącznie product designem).

Solwit wspiera swoich klientów doświadczonymi zespołami developerskimi i testerskimi, a także umożliwia współpracę z organizacjami, które specjalizują się w realizacji pozostałych etapów tworzenia aplikacji lub produktów dla branży medycznej. Nasze doświadczenie w zakresie digital healthcare obejmuje wiele obszarów – od aplikacji przypominających o lekach, przez systemy dostarczania paczek dla szpitali, po optymalizację terapii resynchronizującej serca i oprogramowanie do pomp insulinowych.

Jeśli rozważasz współpracę z konsultantem technologicznym, który przeprowadzi cię przez proces tworzenia twojego rozwiązania umów się na bezpłatną konsultację.

 

Transformacja cyfrowa w medycynie_ kluczowe trendy

 

Autor: Adam Irzyk,
Tech Solutions Advisor

Pasjonat nowych technologii, ekspert w łączeniu kropek, od zawsze blisko klientów – na co dzień poszukuje najlepszych rozwiązań dla rozwoju ich biznesów. Prywatnie mąż, ojciec i właściciel dwóch mopsów.

SKONTAKTUJ SIĘ
Wypełnij
formularz.
Skontaktujemy się z Tobą,
żeby umówić rozmowę
w dogodnym dla Ciebie terminie.