Po co informatykowi CSR?

Opublikowane: 2022-05-24

Autorka: Joanna Żerańska-Leska, Channel & Partner Marketing Manager

W praktycznym, algorytmicznym świecie inżynierów, wszelkie elementy niezwiązane z wytwarzaniem produktu mogą wydawać się nadmiarowym dodatkiem, mniej lub bardziej wpływającym na codzienną pracę w firmie. Wszyscy rozumiemy, jakie korzyści wynikają z działalności obszarów HR, lub marketingu. A jakie korzyści, z punktu widzenia inżyniera, przynosi fakt, że firma stosuje polityki społecznej odpowiedzialności biznesu?

Ten praktyczny CSR…

CSR to podejście, wg którego celem przedsiębiorstwa nie jest wyłącznie zarabianie, ale przede wszystkim, wywieranie pozytywnego wpływu – globalnie oraz na bliskie otoczenie. To sposób, w jaki firma generuje zyski i w jaki myśli o swoich partnerach, pracownikach, interesariuszach i całym środowisku biznesowym.

Ten w/w pozytywny wpływ może mieć różnorodny charakter: możemy wytwarzać technologie, które zmieniają świat (i w ten sposób zarabiać), możemy pomóc rozwijać się miejscu, w którym istnieje firma (przez tworzenie miejsc pracy), możemy wpływać na środowisko naturalne, rekompensując ślad, jaki chcąc nie chcąc wywieramy, możemy także wspierać społeczność lokalną, dzieląc się zyskami w postaci np. działań charytatywnych  lub sponsorskich.

Co to znaczy, jeśli firma ogłasza, że prowadzi działania CSR?

Firma jest transparentna

Prowadzi otwartą komunikację i ujawnia wiele informacji na swój temat. Można więc dowiedzieć się, jak wygląda jej system zarządzania, jak wygląda ścieżka rozwoju, a nawet jakie są nakłady na szkolenia i rozwój pracowników. Można także sprawdzić, z jakimi organizacjami firma współpracuje, jakich ma klientów, jakie kompetencje rozwija, jakim poddaje się audytom i jakie są ich efekty. Żeby dobrze poznać firmę, warto przeczytać jej raport CSR.

Firma działa etycznie i rzetelnie

Działanie w duchu CSR oznacza świadome, metodyczne budowanie etycznej organizacji. Wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić ryzyka działań niejednoznacznych, nieuczciwych, firma wprowadza procesy, które mają na celu mitygację tych ryzyk. Istnieję więc opisane procedury działania, które np. zapobiegają mobbingowi w pracy, nieuczciwej konkurencji, łapówkarstwu i szarej strefie.

Firma działa w duchu partnerskim

Partnerstwo to taki stan, w którym obowiązuje równość stron i dążenie do tego, aby każda z nich odniosła korzyści.

  • Pracujący dla niej inżynier wnosi więc swoją wiedzę, umiejętności i kreatywność, a firma, oprócz wartości finansowej, daje mu możliwość rozwoju, zdrowe i przyjazne warunki pracy.
  • Uczelnie są źródłem kompetentnych pracowników, a firma wspiera je w rozwoju i wspomaga wiedzą praktyczną oraz pragmatycznym podejściem do nauki.
  • Społeczność lokalna tworzy warunki do funkcjonowania firmy (infrastrukturę drogową, instytucje samorządowe, socjalne itp.), a ona w zamian wspiera jej organizacje, środowisko naturalne oraz mieszkańców. W takim układzie nie ma dawców i biorców – są współpracujące ze sobą strony i każda z nich jest beneficjentem.

Firma nie jest wyłącznie miejscem, w którym zarabia się pieniądze

Z punktu widzenia odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, pracownicy są takim samym partnerem jak np. klienci lub akcjonariusze. Firma dba o ich rozwój zawodowy i etyczne traktowanie, ale także o ich szeroko pojęty dobrobostan. W takich firmach wspiera się więc pasje pracowników i zwraca uwagę na ich potrzeby. Wspierane są kółka hobbistyczne i sportowe, realizowany jest wolontariat, obowiązuje szacunek dla czasu prywatnego, a troska firmy obejmuje całe rodziny pracowników. Tego typu działania są traktowane jako standard, must-have, oczywisty element rzeczywistości firmowej. Jeśli dodamy do tego kulturę wartości, otwartą komunikację i procedury zapobiegające nadużyciom, oraz działania z obszaru HR i EB, powstaje przyjazne, sprzyjające rozwojowi miejsce pracy, w którym można znaleźć przyjaciół, a praca przestaje być tylko wykonywaniem obowiązków.

A więc po co inżynierowi CSR?

Oto 5 powodów, dla których warto zainteresować się działaniami CSR firmy:

  1. Żeby mieć możliwość zweryfikowania, czy warto związać swoje życie zawodowe z tą tub inną organizacją.
  2. Żeby mieć pewność, że firma, której oddajemy swoje kompetencje, zaangażowanie, kreatywność i czas, jest tego warta.
  3. Żeby móc się identyfikować z jej brandem i móc poczuć przynależność do społeczności.
  4. Żeby spędzać dużą część swojego dnia w przyjaznej, atmosferze, z ludźmi, którzy się szanują, wzajemnie inspirują , dzielą te same wartości i dążą to tego samego celu
  5. Wreszcie, żeby znaleźć partnera, z którym wspólnie można zrealizować się zawodowo oraz na innych polach, z którym można wesprzeć organizacje pozarządowe, rozwijać się i wywierać dobry wpływ na świat.
Solwicie odpowiedzialność społeczna jest kluczowym elementem kultury organizacyjnej. Poznaj nasze podejście do kwestii CSR i sprawdź nasz ostatni raport z działalności pozafinansowej.
SKONTAKTUJ SIĘ
Wypełnij
formularz.
Skontaktujemy się z Tobą,
żeby umówić rozmowę
w dogodnym dla Ciebie terminie.