• polski
  • angielski
Solwit | Skalowalne Zasoby Na Żądanie | Outsourcing Ekspertów IT

Skalowalne zasoby na żądanie

skalowalne_zasoby

TO NIE JEST ZWYKŁY OUTSOURCING

TO PROGRAM MANAGED TEAM

Zmotywowany, efektywny i wydajny zespół specjalistów zrealizuje kompleksowo każdy projekt, a Ty osiągniesz efekt szybciej niż się spodziewasz.

Wybierz gotowy zespół specjalistów lub zbuduj własny, na potrzeby swojego projektu.

0

specjalistów

Samodzielni eksperci lub całe zespoły gotowe do przetestowania Twojego produktu:
analitycy, projektanci front-end i back-end, projektanci UI/UX, DevOps, testerzy i architekci Cloud.

Skompletuj zespół, który swoimi kompetencjami pozwoli na szybką i elastyczną realizację projektu.

Certyfikowani testerzy i programiści

ISTQB Advanced&Foundation Level | Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 | Programming in C# | Developing ASP.NET MVC Web Applications | Developing Microsoft Azure and Web Services

TECHNOLOGIE I KOMPETENCJE

TWOJEGO PRZYSZŁEGO ZESPOŁU

Technologie programistyczne

C#, Java, C/C++, Python, .NET Core, .NET MVC, node.js, Angular, Swift, Kotlin, ELK, MongoDB, Firebase, MSSQL, Cassandra, TypeScript, JavaScript, Groovy, Visual Basic, Lua, Perl, CSS, HTML, AWS, GCP, Azure, React, Redux, Redis, Docker, Kubernetes, Git, MySQL, Memcached

KOMPETENCJE PROGRAMISTYCZNE

Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Programming in C#, Developing ASP.NET MVC Web Applications, Developing Microsoft Azure and Web Services

NARZĘDZIA DO AUTOMATYZACJI TESTÓW

VectorCasta, vTest Studio, XCP, CANoe, CAPL, Katalon, Appium, Cucumber, Calabash, Selenium WebDriver, QTP, HP UFT, Testim, AutoIT, Protractor, TestComplete, JMeter, BlazeMeter, Gatling, SoapUI, Postman, pyTest, Googletest, xUnit

Narzędzia wspierające testowanie

Bugzilla, Jira, Mantis, RedMine, HP quality center, IBM Doors, VS TFS, IBM ClearQuest, Zephyr, TestRail, HP ALM, Excel, Jenkins, Maven, TeamCity, Bamboo, PyCharm, Eclipse, Intellij based, Visual Studio, Wireshark, RevDeBug, DataDog, Dynatrace, New Relic, AppDynamics, Splunk, OWASP Zap, Enterprise Architect. Polispace, MongoDB, Firebase, MSSQL, MySQL, Docker, Kubernetes, Git

TECHNOLOGIE DEVOPS

Docker, Kubernetes, TeamCity, Jenkins, Quickbuild, , Ansible, Saltstack, Chef, Puppet, Terraform, Bash, PowerShell, Nagios, Prometheus, Graphana, Kibana, Logstash, Hadoop.

KOMPETENCJE DEVOPS

Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Azure

Zarządzasz procesem przygotowywania, testowania, wdrażania i utrzymania oprogramowania?

Skorzystaj z programu Managed Team

Możesz na nas liczyć na każdym etapie wdrażania Twojego produktu. Zajmiemy się napisaniem oprogramowania, jego przetestowaniem a także przeniesieniem efektów do chmury lub Twojej infrastruktury on premise.

Przyjmij nas do swojego zespołu lub skorzystaj z jednego z naszych.

DLACZEGO WARTO?

Zaangażowany i kompletny zespół specjalistów

Pracujemy zdalnie lub w siedzibie Twojej firmy – model współpracy dostosowujemy do Twoich potrzeb

Wraz z kadrą menedżerską ustalamy role i odpowiedzialność za jakość rozwiązania

Działamy w zgodzie z Twoją kulturą organizacyjną

Dobieramy efektywne narzędzia i technologie dla Twojego projektu

Dzielimy się wiedzą żebyś w przyszłości pracował na najlepszej możliwej wersji produktu

Dostarczamy oczekiwany efekt a Ty jesteś informowany na bieżąco o postępach prac

Po zakończeniu programu wspieramy Cię w utrzymaniu efektów lub rozbudowujemy Twój pomysł o nowe rozwiązania

UDZIAŁ W PROGRAMIE PRZYNIESIE

mierzalne korzyści dla Twojej firmy

AKCELERACJA PRODUKTÓW

Zbudowanie zespołu do nowego projektu trwa z reguły ok. 5 miesięcy. Skrócimy ten czas do 30 dni

PEŁNA PRZEWIDYWALNOŚĆ

Czasu ucieka na budowanie zespołu, urlopy, zwolnienia i zarządzanie odejściami. Bez względu na okoliczności, otrzymujesz pełne pasmo wytwórcze w stałym budżecie.

MIERZALNE ROI

Wytrenowany zespół działający w certyfkowanej metodyce pracuje nawet 3x szybciej a Ty wykorzystujesz 100% czasu przeznaczonego na projekt.

Poznaj nasz standard jakości obsługi

Shadow w każdym projekcie

W razie nieobecności członka zespoły zastępuje go równie doświadczony ekspert, bez dodatkowych kosztów.

Jesteśmy aktywni i dzielimy się wiedzą

Zawsze, gdy zauważamy elementy do poprawy pomagamy wdrożyć dobre praktyki wynikające z naszego doświadczenia.

Mówimy jak jest

Na bieżąco informujemy o postępach w projekcie. Otrzymujesz regularną informację zwrotną o przebiegu współpracy.

Doskonalimy się

Stale podnosimy nasze kompetencje, szkolimy się i certyfikujemy.

Działamy zwinnie i procesowo

Pracujemy zgodnie z metodyką Agile oraz według ściśle określonych procesów.

Dbamy o kulturę organizacyjną

Jesteśmy otwarci i zaangażowani. Zawsze dajemy z siebie 100%.

W każdym zespole, który dla Ciebie pracuje jest SHADOW

Na co dzień niewidoczny, ale gdy zachodzi potrzeba, natychmiast przejmuje zadania nieobecnego członka zespołu. Takie rozwiązanie daje Ci gwarancję terminowości realizacji projektu oraz dotrzymanie oczekiwanej jakości. Shadow z zasady, ma takie same, lub wyższe kompetencje jak chwilowo niedostępny pracownik, którego zastępuje.

Zachowanie ciągłości prac nad Twoim projektem jest dla nas kluczowe. Nawet, gdy zdarzy się nieplanowana nieobecność członka zespołu projektowego.

NA CO STAWIAMY?

METODOLOGIE DOBRYCH PRAKTYK

Continuous delivery i continuous deployment.

ARCHITEKTURA

Nowoczesna i skalowalna (mikroserwisy i konteneryzacja).

PEŁNA INTEGRACJA

Development, testy (QA, UAT) i środowiska testowe i produkcyjne.

MOBILE FIRST

Pełna responsywność tworzonych i testowanych systemów i aplikacji.

Jesteśmy odpowiedzialni za cały proces testowy dla jednego z największych wydawców gier komputerowych.

 • wprowadziliśmy spójny proces testowy dla wszystkich obsługiwanych projektów,
 • dostarczamy wiarygodne informacje o jakości produktu,
 • wykorzystujemy każdą okazję do optymalizacji procesu testowego,
 • zbudowaliśmy zespół testerów pracujących w zespołach scrumowych,
 • korzystamy z różnych typów testów, także niefunkcjonalnych,
 • z własnej inicjatywy wdrażamy standardy oraz dobre praktyki.

Dla jednego z największych światowych producentów układów scalonych dostarczamy:

 • samodzielny zespół testerski,
 • zakres testów do weryfikacji założeń biznesowych aplikacji,
 • codzienną informację zwrotną o jakości oprogramowania,
 • cykliczne informacje planistyczne związane z estymowaniem kampanii testowych,
 • metryki wraz z opomiarowaniem jakości oprogramowania oraz postępów testowania,
 • zautomatyzowane przypadki testowe wraz z utrzymaniem środowiska testowego.

MODELE WSPÓŁPRACY

FIXED PRICE

Umawiamy się na konkretny budżet, czas i zakres, a cała odpowiedzialność za powodzenie projektu spoczywa na nas.
W tym przypadku, projekty zaczynamy zazwyczaj od przygotowania analizy i określenia kryteriów sukcesu. Efektami prac dzielimy się z Tobą podczas cyklicznych spotkań.

HYBRID

Siłą napędową tego rozwiązania jest to, że koncentrujemy się na tym, jaki efekt biznesowy wyniknie z realizacji projektu bez względu na początkowe założenia.
Jest to połączenie dwóch podejść. Analiza jest ramą projektu, a nie wyrocznią. W każdym momencie masz wpływ na kształt i projekt systemu.

Time & Material

Rozliczamy się za czas poświęcony na realizację projektu według ustalonych stawek. Możesz dynamicznie ustalać tempo realizacji i kontrolować koszt projektu.

Z naszym zespołem wykorzystasz 100% czasu na realizację projektu

NASI PARTNERZY

MANAGED TEAM - SZCZEGÓŁY PROGRAMU

ZAINSPIRUJ SIĘ NASZYMI ROZWIĄZANIAMI